Børne- og socialministeren tager Rigsrevisionens kritik til efterretning

22-03-2017

Statsrevisorerne kritiserer, at Børne- og Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har arbejdet med at dokumentere effekt af sociale indsatser over for udsatte borgere. Børne- og socialminister Mai Mercado tager kritikken til efterretning.

Statsrevisorerne har i dag offentliggjort Rigsrevisionens beretning om Børne- og Socialministeriets arbejde med at dokumentere effekt af indsatser på socialområdet gennem de sidste 10 år. I beretningen kritiserer Rigsrevisionen, at ministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet, at der kan måles og dokumenteres effekt af sociale indsatser over for udsatte borgere.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Jeg tager Rigsrevisionens kritik til efterretning, og jeg er meget enig i, at det er vigtigt at få mere viden om effekterne af vores indsatser på socialområdet. Jeg hæfter mig ved, at Rigsrevisionen finder det positivt, at vi har igangsat et strategisk arbejde med at løse nogle af udfordringerne på området gennem ministeriets datastrategi.

- Mai Mercado


Fakta

Ministeriet oprettede i 2015 en afdeling for analyse og datastrategi, som er en markant opprioritering af det strategiske arbejde med at udvikle og anvende data til analyse. Eksempelvis var det med udgivelsen af Socialpolitisk Redegørelse 2016 første gang, at der blev skabt et bredt og systematisk overblik over ministeriets målgrupper.

Herudover er en omfattende plan for flere og bedre data på socialområdet forankret i ministeriets datastrategi. Realiseringen af datastrategien har allerede betydet, at kvaliteten i ministeriets statistikker om udsatte børn, unge og voksne er forbedret, fordi en række udfordringer i kommunernes indberetning af data er blevet løst.

Ministeriet har også udarbejdet en strategi for arbejdet med udvikling af sociale indsatser. Strategien skal understøtte, at hjælpen til sociale udsatte og mennesker med handicap bygger på viden om, hvad der virker.


Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Hein,  mhei@sm.dk  eller 41 85 14 83.