Kommuner skal blive bedre til at bruge handleplaner for hjemløse borgere

11-03-2017

Kommunerne tilbyder ikke alle hjemløse borgere den handleplan, som ellers er vigtig for at kunne hjælpe dem. Det viser en undersøgelse fra Ankestyrelsen. Børne- og socialminister Mai Mercado beder kommunerne stramme op, så flere hjemløse kan få gavn af redskabet.

Kun 37 procent af kommunerne tilbyder typisk en handleplan til alle hjemløse, mens 62 procent typisk tilbyder en handleplan til kun de hjemløse borgere, som bor på forsorgshjem og lignende. Det siger kommunerne selv i en spørgeskemaundersøgelse, hvor 95 af landets 98 kommuner har svaret. Det fremgår af Ankestyrelsens rapport om kommunernes brug af handleplaner over for hjemløse, som bliver offentliggjort i dag.

Efter serviceloven skal kommunen ellers tilbyde at udarbejde en handleplan til borgere med alvorlige sociale problemer. Det gælder blandt andre hjemløse borgere, som ofte har en række komplekse sociale problemer. For eksempel har fire ud af fem en psykisk lidelse og/eller et misbrug. Handleplaner skal sikre, at der i samarbejde med borgeren bliver sat konkrete og målbare mål for, hvordan man kan forbedre hans eller hendes levevilkår for eksempel ved at komme ud af misbrug og finde et hjem.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Handleplanen er et vigtigt redskab for kommunen og for den hjemløse borger selv, fordi den kan sætte klar retning for, hvordan netop denne borger bedst kan hjælpes ud af sine sociale problemer. Men det kræver jo, at kommunen bruger handleplanen og bruger den rigtigt. Jeg forventer, at de kommuner, der ikke lever op til deres pligt om at tilbyde denne hjælp til alle hjemløse, fremover vil lægge en indsats i at gøre det bedre.

- Mai Mercado

De fleste borgere vil gerne have en handleplan, når kommunen giver dem tilbuddet. 63 procent af kommunerne oplever ikke udfordringer med at motivere borgeren til at få en handleplan. Undersøgelsen viser også, at kommunerne sætter for ukonkrete mål i handleplanerne, at planerne ofte ikke bliver opdateret, og at de derfor ikke tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Ankestyrelsens undersøgelse giver os vigtig viden om, hvad det er for udfordringer, kommunerne oplever i arbejdet med handleplaner. Noget af det, der kan være svært, er at følge tæt med i, hvordan det går for borgeren, som måske aldrig dukker op til møder med kommunen. Her må kommunerne lære af hinanden. Vi ved, at nogle kommuner har gode erfaringer med at sende sagsbehandlere ud på for eksempel forsorgshjemmene, hvor de hjemløse borgere kommer til daglig.

- Mai Mercado

Gå til Ankestyrelsens undersøgelse

Yderligere oplysninger
Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60