Minister vil ensrette regler om børneattester

23-03-2017

Børne- og socialministeren vil sikre, at reglerne om børneattester bliver ensrettet, så projekter med statsstøtte og kommunal støtte skal følge de samme regler.

Børneattester er et godt værktøj for de frivillige organisationer og en ekstra sikkerhed for børn og deres forældre i mødet med det frivillige Danmark.

Derfor vil børne– og socialminister Mai Mercado nu sikre, at reglerne på området bliver ensrettet, så hverken kommuner eller foreninger kan være i tvivl om, hvornår der skal indhentes børneattester, og hvordan der skal følges op. Ministeren siger:

I Danmark har vi et godt og levende foreningsliv, og med børneattesterne er vi med til at fastholde et trygt foreningsliv og sikre børn og unge mod overgreb. Det er vigtigt for mig, at reglerne på området er klare, så foreningerne bruger børneattesterne, som de skal.

- Mai Mercado

Som reglerne er i dag skal foreninger, der arbejder med børn og unge under 15 år samt modtager kommunal støtte efter § 18 i serviceloven, indhente børneattester fra frivillige og ansatte. Derimod er der ikke tilsvarende regler for, at foreninger, der modtager statsstøtte for eksempel i form af satspuljemidler, skal gøre det samme. Det vil nu blive klargjort. Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Langt de fleste organisationer, der arbejder med børn, indhenter helt automatisk og naturligt børneattester. Nu gør vi det helt klart, at det også er et krav, når man får offentlig støtte, og jeg vil samtidig gerne opfordre alle organisationer, der arbejder med børn, til at indhente børneattester uagtet, at det endnu ikke er et lovkrav.

- Mai Mercado


Fakta

En børneattest er en særlig straffeattest, som indeholder oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Loven siger, at foreninger, der modtager midler efter servicelovens § 18, skal indhente børneattester, når de rekrutterer frivillige eller ansatte, som:

  • vil få direkte kontakt med børn under 15 år,
  • færdes fast blandt børn og unge under 15 år og har mulighed for at være i direkte kontakt med dem.

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Hein, tlf. 41 85 14 83