Ny guide giver kommuner og væresteder tips til at hjælpe udsatte borgere bedre

13-03-2017

Tre kommuner har gode erfaringer med at placere sagsbehandlere, misbrugskonsulenter og støttekontaktpersoner ude på værestederne, så de nemmere kan komme i kontakt med udsatte borgere. Det kan andre kommuner nu lære af gennem en ny guide. Værestederne spiller en nøglerolle for de udsatte, og det kan gøre en stor forskel, hvis de kan bygge bro mellem kommunen og udsatte, lyder det fra Mai Mercado.

Væresteder er et helle for mange af de hjemløse og andre udsatte borgere, der bruger dem. Og sidder der en sagsbehandler klar ved kaffebordet på værestedet, hvor Jens, der har en psykisk lidelse og et alkoholmisbrug, kommer hver dag, er det lettere for ham at sætte sig hen og tale om sine muligheder, end hvis han skulle gå til kommunen og sidde over for sagsbehandleren ved et skrivebord.

Tre kommuner, Odense, Haderslev og Holstebro, har med penge fra satspuljeaftalen fra 2013 gennemført forsøg med at tilbyde udsatte borgere hjælp fra kommunale sagsbehandlere, misbrugskonsulenter og støttekontaktpersoner direkte ude på værestederne. Og det har givet gode resultater. Blandt andet har kommunerne fået bedre og tidligere kontakt til borgerne, flere møder op til samtaler med sagsbehandlerne, og den faglige indsats bliver styrket.

De gode erfaringer kan andre kommuner og væresteder nu også få gavn af. En ny guide fortæller, hvordan sagsbehandlerne kan arbejde ude på værestederne, og hvordan kommunerne og værestederne kan få et stærkere samarbejde.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Værestederne spiller allerede i dag en nøglerolle for mange udsatte borgere. De er tæt på borgerne og hjælper dem. Her kan borgerne få varm mad, være sammen med andre og føle sig trygge. Hvis værestederne også kan bygge bro mellem kommunen og den udsatte ved at have sagsbehandlere til rådighed ude på det enkelte værested, kan det gøre en stor forskel. Det kan vi se fra erfaringer, og jeg håber, at guiden kan være med til at udbrede de erfaringer til gavn for de mest udsatte.

- Mai Mercado


Fakta

Med sagsbehandlere, misbrugskonsulenter og støttekontaktpersoner ude på værestederne kan udsatte borgere få hjælp til:

  • Råd og vejledning i forhold til støttemuligheder fra kommunen
  • Udarbejdelse af handleplaner og tildeling af ydelser
  • Hjælp til at udfylde skemaer og andre administrative opgaver
  • Hjælp til at overskue privatøkonomien
  • Ledsagelse til møder i kommunen eller lignende instanser
  • Råd og vejledning i forhold til deres generelle sundhed og misbrug
  • Hjælp til at komme i misbrugsbehandling
  • Støtte til at mestre eget liv f.eks. fastholde bolig, administrere egen økonomi m.v.

Se guiden 'Styrket social indsats på væresteder'

 

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Casper Wiegell, cawi@sm.dk , tlf.: 41 85 14 64