Ny rapport fra OECD: Styrk væksten gennem reformer

17-03-2017

OECD har i dag offentliggjort Going for Growth 2017. Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og lav vækst. Reformer er vejen frem.

Rapporten Going for Growth 2017 er en del af OECD’s løbende overvågning af medlemslandenes økonomi. I rapporten opstilles fem prioriterede reformområder for hvert medlemsland, herunder Danmark, samt en række ikke-medlemslande. Samtidig gøres der status for opfølgning på anbefalinger fra den forrige rapport.

OECD konstaterer, at mange lande har oplevet lille eller ingen indkomstfremgang, og at reform-tempoet synes at være taget af, selvom der er forskel på tværs af lande. OECD anbefaler, at der gennemføres reformpakker for at hæve væksten, så den gavner flest muligt.

For Danmark påpeger OECD den svage danske vækst i økonomien sammenlignet med vores nabolande, og OECD anbefaler, at der herhjemme gennemføres initiativer, der styrker produktiviteten, øger konkurrencen og forbedrer kvaliteten af uddannelserne. OECD bemærker desuden også, at selvom uligheden – målt ved Gini-koefficienten – er steget over det seneste årti, er Danmark et af de OECD-lande, der har de mindste indkomstforskelle.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll hilser rapporten velkommen:

 ”Jeg er glad for, at vi nu også har OECD’s ord for, at reformvejen er vejen frem. Jeg er meget enig med OECD i, at der er behov for reformer, der kan øge produktiviteten, så vi kan få væksten op. OECD påpeger også, at vi i Danmark halter efter andre lignende lande i forhold til at få indkomsterne til at vokse, blandt andet som følge af en lav arbejdstid. Vi har blandt andet behov for lavere skat på arbejdsindkomst.”

- Simon Emil Ammitzbøll

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Lone Ank, lonak@oim.dk, tlf. 25 43 98 61

Presse- og kommunikationschef Sigga Nolsøe, sno@oim.dk, tlf. 22 26 95 07