Regeringen vil afskaffe valgret for udvisningsdømte og udlændinge på tålt ophold

15-03-2017

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll har sendt et lovforslag i høring, som skal sikre, at udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte og administrativt udviste udlændinge bliver udelukket fra at stemme ved kommunale og regionale valg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Udlændinge, hvis tilstedeværelse er uønsket i Danmark, skal afskæres fra at have politisk indflydelse her i landet. Det er meningen med det lovforslag, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll netop har sendt i høring.

Efter de gældende regler kan udlændinge opnå valgret til kommunale og regionale valg, hvis de er EU-borgere eller har opholdt sig tre år i Danmark. Desuden kan EU-borgere, der opholder sig i Danmark, vælge at stemme til Europa-Parlamentsvalg her i landet i stedet for i deres hjemland.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger: 

”De nuværende regler betyder, at udlændinge, der har begået alvorlig kriminalitet og derfor er uønskede i Danmark, kan stemme og få politisk indflydelse her i landet. Det er stødende for retsfølelsen, og det bliver vi nødt til at ændre.

Det virker principielt forkert, at én del af den offentlige sektor definerer de pågældende udlændinge som uønskede i Danmark, mens en anden del af den offentlige sektor sender dem et valgkort, der jo er udtryk for en invitation til at tage aktivt del i samfundslivet.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Med det nye lovforslag vil regeringen afskaffe valgretten til kommunale og regionale valg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark for følgende persongrupper:

Udlændinge, der er på tålt ophold, fordi de ikke kan udsendes på grund af forholdene i deres hjemland. Der er tale om udlændinge, der har begået så grove forbrydelser eller anses for at være til så stor fare for statens sikkerhed, at de er udelukket fra at opnå asyl.

Udlændinge, der er udvist ved endelig dom eller administrativ beslutning, men stadig befinder sig i Danmark – enten fordi de stadig afsoner deres dom, eller fordi udsendelsen ikke umiddelbart kan gennemføres på grund af manglende samarbejdsvilje fra udlændingens eller hjemlandets side.

De nævnte persongrupper er ikke danske statsborgere og har derfor i forvejen efter de allerede gældende regler ikke valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger, og lovforslaget vil således for de nævnte persongrupper skabe den samme retsstilling for kommunale og regionale valg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Regeringen sigter mod at få lovforslaget vedtaget i Folketinget inden sommerferien, sådan at det kan nå at få virkning for efterårets valg i landets kommuner og regioner.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Valgkonsulent Christine Boeskov, cjb@oim.dk, tlf. 25 16 12 06.