Aftale på plads om 1,1 mia. kr. til udsatte børn og voksne, mennesker med handicap og frivillige

10-11-2017

Regeringen er sammen med de øvrige satspuljepartier blevet enige om fordelingen af årets satspulje på socialområdet.

En stor satspuljeaftale for 2018-2021 på socialområdet er fredag blevet indgået mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og de andre partierne bag satspuljen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti).

Aftalen fordeler 1,1 mia. kr. med fokus på blandt andet mennesker med handicap, børn, der er anbragt i plejefamilier, udsatte og frivillige.

Aftalen har blandt andet fokus på:

 • Forebyggelse af hjemløshed og øget brug af virksomme indsatser
 • Mere kvalitet i plejefamilier med fokus på uddannelse og tilsyn
 • Styrkelse af det frivillige Danmark
 • Investeringer i at styrke forholdene for børn, unge og voksne med handicap, herunder en transportordning for blinde  

Læs hele aftalen her

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.


Midlerne er fordelt således:

 • Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed 154,0 mio. kr.
 • Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn 73,7 mio. kr.
 • Strategi for et stærkere civilsamfund 96,6 mio. kr.
 • Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap 43,9 mio. kr.
 • Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet 53,4 mio. kr.
 • Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelser 230,0 mio. kr.
 • Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede 85,5 mio. kr.
 • Forhøjelse af Handicappuljen 17,2 mio. kr.
 • Socialt frikort 45,0 mio. kr.
 • Den Sociale Investeringsfond 50,0 mio. kr.
 • Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel og overgreb 24,0 mio. kr.
 • Ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 25,0 mio. kr.
 • Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 63,0 mio. kr.
 • Støtte til julehjælp 4,0 mio. kr.
 • Støtte til sommerferiehjælp 5,0 mio. kr.
 • Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) 10,0 mio. kr.
 • Forebyggelse af gråzoneprostitution 10,0 mio. kr.
 • Indsatser ift. komplekse sager, konflikthåndtering og støtte af børn inden for ét samlet familieretligt system 60,0 mio. kr.
 • Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. 10,0 mio. kr.
 • Støtte til eksisterende indsatser:
  • BrugerForeningen af Aktive Stofbrugere 4,8 mio. kr.
  • Tilgængelighedsrådgivning ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 14,0 mio. kr.
  • Baglandet Vejle 6,0 mio. kr.
  • Peer-Netværket Danmark 3,8 mio. kr.
  • Bedre Psykiatri 9,6 mio. kr. 
  • Fundamentet 1,2 mio. kr. 
  • Krisecenter for mænd i Fredericia 0,4 mio. kr.
  • Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) 8,0 mio. kr.
 • Administration 21,0 mio. kr.

Kontakt til ordførerne bag satspuljeaftalen:

Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5178

Yildiz Akdogan, psykiatriordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 3216

Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 5190

Karin Nødgaard, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.:  6162 4219

Carl Holst, socialordfører, Venstre, tlf: 6162 4468

Laura Lindahl, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 6162 4571

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Ulla Sandbæk, handicapordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4657

Marianne Jelved, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 4609

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Orla Østerby, socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.:6162 4914

 

Yderligere oplysninger og kontakt til børne- og socialminister Mai Mercado:

Pressechef Martin Hein,  mhei@sm.dk , tlf.: 41 85 14 83