Benchmarking kan bidrage med mere viden på socialområdet

28-11-2017

En ny analyse viser, at benchmarking af kommunernes resultater på socialområdet kan bidrage med ny viden om, hvilke kommuner, der klarer sig bedre end andre på konkrete områder. Formålet med benchmarkinganalyserne er blandt andet at skabe bedre viden om grundlaget for at sammenligne kommunernes indsats på socialområdet og på den måde understøtte en vidensbaseret indsats på området.

Benchmarking kan bidrage med at udpege kommuner, der ser ud til at klare sig bedre end andre kommuner. Men benchmarkingen siger ikke noget om, hvorfor en kommune har bedre resultater end en anden, og der kan være forskelle mellem kommunerne, som det ikke er muligt at tage højde for i analysen. 

Resultaterne af benchmarkinganalyserne skal derfor fortolkes med varsomhed. For at kunne lære af de gode eksempler og identificere gode måder at løse opgaverne på, er det nødvendigt at supplere benchmarkinganalysen med erfaringsudveksling og dialog evt. kombineret med egentlige effektevalueringer af specifikke indsatser eller ved mere kvalitative undersøgelser. 

Der er i forbindelse med analyserne udfærdiget et it-baseret læringsredskab på baggrund af de udførte analyser, som kommuner kan bruge til at undersøge, hvordan de ligger i forhold til resultater, og hvilke kommuner der kan bruges som inspirationskilde til nye tiltag og andre måder at gøre tingene på. 

Redskabet kan tilgås på www.ibensoft.com/social  

Det er et konsortium bestående af Copenhagen Business School (CBS - CEBR), Syddansk Universitet (COHERE Analyse) og PWC, der har udført tre benchmarkinganalyser. Opgaven blev igangsat på baggrund af udmøntningen af satspuljen for 2015 og omfatter analyser af resultater af kommunernes indsatser på området for voksne med erhvervet hjerneskade, personer i behandling for stofmisbrug og unge i behandling for psykiske lidelser.

Børne- og Socialministeriet vil fremadrettet undersøge muligheden for at opdatere eller udvide benchmarkinganalyserne til andre målgrupper og i højere grad integrere kommunal benchmarking i analysestrategien på socialområdet. Ministeriet vil samarbejde med den nyetablerede benchmarkingenhed under Økonomi- og Indenrigsministeriet om dette.

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Andreas Klein Eriksen, aer@sm.dk , tlf.: 23 95 11 30

Professor Peter Bogetoft, pb.eco@cbs.dk , tlf.: 23 32 64 95