Børne- og socialministeren udnævner nye medlemmer til Rådet for Socialt Udsatte – der er både gengangere og nye ansigter

28-11-2017

Børne- og socialminister Mai Mercado udpeger per 1. januar nye medlemmer til Rådet for Socialt Udsatte. Det nye råd vil fortsat have Jann Sjursen som formand og have fokus på brugerperspektiver på social udsathed.

Rådet er talerør for de socialt udsatte og rådgiver regeringen og Folketinget om problematikker indenfor området. Hvert fjerde år starter en ny rådsperiode, og når det nye råd begynder den 1. januar 2018, så er det børne- og socialminister Mai Mercado, der har udnævnt alle medlemmer.

Rådet består af 12 medlemmer, der primært kommer fra brugerorganisationer og organisationer på det sociale område.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Jeg er glad for rådets input til mit og regeringens arbejde – også når de ikke er enige. Det er så vigtigt, at de udsatte har deres egen stemme i debatten. Jeg ser et meget kompetent råd, som vil fortsætte den linje, som de hidtidige råd har stået for: At være konstruktivt kritiske overfor den førte socialpolitik, så regeringen får gode input til den fremtidige indsats indenfor meget vigtige områder som fx hjemløshed, stofmisbrugsbehandling og prostitution.

- Mai Mercado

Jann Sjursen siger om udpegningen af det nye råd:

Jeg er meget glad for, at børne- og socialministeren har bedt mig være formand i endnu en periode. Jeg ser frem til sammen med både de garvede og de nye rådsmedlemmer at deltage i debatten om indsatsen for socialt udsatte med synspunkter og forslag, der har udgangspunkt i socialt udsattes virkelighed.

- Jann Sjursen


Rådet for Socialt Udsatte

 •          Jann Sjursen, formand (Generalsekretær i Caritas Danmark)
 •          Robert Olsen (Forstander på Kofoeds Skole)
 •          Knud Kristensen (Formand for SIND)
 •          Flora Ghosh (Direktør i LivaRehab)
 •          Anja Plesner Bloch (Formand for Brugernes Akademi)
 •          Thomas Fuglsang (Centerleder for KABS)
 •          Steen Moestrup (Medlem af LAP's landsledelse)
 •          Nanna W. Gotfredsen (Leder af Gadejuristen)
 •          Christina Strauss (Formand for SAND)
 •          Morten Skov Mogensen (Generalsekretær i KFUM's Sociale Arbejde)
 •          Trine Hammershøy (Direktør i Det Sociale Netværk)
 •          Helle Christiansen, (Chef i Kirkens Korshær)

Kort om Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte er et uafhængigt råd under Børne- og Socialministeriet. Rådet for Socialt Udsatte skal fungere som talerør for socialt udsatte. Samfundet har en særlig forpligtelse til at sørge for, at socialt udsatte kommer til orde, og Rådet for Socialt Udsatte skal sikre, at socialt udsattes synspunkter bliver hørt i den almindelige samfundsdebat.


Yderligere oplysninger

Martin Hein, pressechef, mhei@sm.dk, 41 85 14 83
Charlotte Avnsted, specialkonsulent, caw@sm.dk , 41 85 10 86