Dan Boyter bliver ny formand for Det Centrale Handicapråd

16-11-2017

Børne- og socialminister Mai Mercardo har udpeget erhvervsmanden Dan Boyter som ny formand for Det Centrale Handicapråd. Den ny formand træder til 1. januar 2018, hvor rådet tager hul på en ny rådsperiode. Samtidig skifter rådet også ud på andre poster.

Efter nytår bliver det Dan Boyter, som kommer til at stå i spidsen for Det Centrale Handicapråd. Han kommer med mange års erfaring som direktør for Pressalit A/S og har derudover også arbejdet på projekter og i bestyrelser inden for kultur, sociale organisationer og mangfoldighedsledelse. Han overtager formandsposten efter Anette Laigaard, der har valgt at stoppe af personlige årsager.

Det Centrale Handicapråds formand bliver udpeget af børne- og socialministeren. I udvælgelsen af Dan Boyter har ministeren lagt vægt på hans ledelseserfaring fra erhvervslivet og ballast fra tillidsposter på det sociale område. Samtidig har han kendskab til handicapområdet gennem sit arbejde som direktør for Pressalit, der blandt andet laver hjælpemidler til mennesker med handicap, og som ansvarlig for Pressalits hovedsponsorat af Parasport Danmark.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Dan Boyter har som direktør evnet at samarbejde bredt og konstruktivt, og han har sat fokus på virksomheders sociale ansvar. Det er præcis de kompetencer, jeg gerne vil have hos formanden for Det Centrale Handicapråd. Som formand vil Dan være garant for et stærkt handicapråd, der sætter en retning og holder regeringen til ilden – så vi kan føre den bedst mulige handicappolitik til gavn for alle mennesker med handicap. Jeg ser frem til samarbejdet.

- Mai Mercado

Dan Boyter siger:

Jeg er glad og beæret over at få lov til at træde ind som formand for Det Centrale Handicapråd. Det er en udfordrende rolle, hvor der er en stærk kobling til de erfaringer, jeg har med både fra virksomhedssiden og fra mit engagement i sociale organisationer. Der ligger en vigtig opgave foran os i at finde frem til de vigtigste temaer på handicapområdet for de kommende år, og jeg ser frem til at samle medlemmernes kræfter og kompetencer i et bredt samarbejde, der skal sikre de bedst mulige rammer for mennesker med handicap.

- Dan Boyter

Når Det Centrale Handicapråd indleder en ny rådsperiode i januar 2018, vil der også være andre nye medlemmer. Bl.a. har det ene af de to medlemmer, som ministeren har udpeget personligt, valgt at stoppe. Det er Annemette Ruth, som også har fungeret som konstitueret formand i en periode. Hun afløses af John Petersson, der er næstformand i Parasport Danmark og tidligere præsident for den Europæiske Paralympiske Komité. Han har desuden været medlem af bestyrelsen for Den Internationale Paralympiske Komité, IPC. Det andet personligt udpegede medlem, Kristian Jensen, som er centerleder i Handicapidrættens Videnscenter, fortsætter i rådets næste periode.

Gå til en oversigt over medlemmer af Det Centrale Handicapråd fra 1. januar 2018

 


Fakta om Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt råd, som er nedsat for at rådgive regering og Folketing samt centrale offentlige myndigheder i handicapspørgsmål. Derudover skal Det Centrale Handicapråd være dagsordenssættende og drøfte overordnede problemstillinger, fremtidige udfordringer og perspektiver i forhold til personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd består af en formand og 16 medlemmer, der blandt andet repræsenterer handicaporganisationerne, de kommunale parter, arbejdsmarkedets parter og forskningsverdenen. To af medlemmerne er personligt udpeget af børne- og socialministeren. Derudover har Børne- og Socialministeriet og Institut for Menneskerettigheder hver en observatør.


Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60

Kontorchef Hanne Stig Andersen, hsa@sm.dk, tlf. 41 85 12 94