Erhvervs- og iværksætteraftale ruster danske virksomheder til fremtiden

12-11-2017

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. Samlet afsættes 14,7 mia. kr. frem til 2025 til at styrke dansk erhvervsliv og skabe en stærk iværksætter- og aktiekultur blandt andet med en aktiesparekonto. Samtidigt kan danskerne blandt andet se frem til lavere afgifter på typiske grænsehandelsfølsomme varer og en lempelse af elvarmeafgiften til gavn for vedvarende energi.

Med aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer ønsker regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre at investere i fremtiden, så det bliver billigere for borgere og virksomheder. Det bliver også billigere at købe varerne i Danmark frem for at køre til udlandet. Samtidig skal den grønne omstilling fremmes gennem fortsat lempelse af elvarmeafgifter til gavn for vedvarende energi. Der afsættes også midler til fremme af turisme og vækst i landdistrikterne. Med aftalen afsættes der 0,7 mia. kr. i 2018 stigende til ca. 2,2 mia. kr. i 2025 til mere end 35 initiativer.


Samlet set er regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre enige om at gennemføre en række initiativer inden for fem områder for at styrke grundlaget for den fremtidige vækst:

  • Styrket iværksætter- og aktiekultur
  • Grænsehandelspakke og afgiftssanering 
  • Digitalisering, nye forretningsmodeller og grøn omstilling
  • Turisme- og landdistriktspakke
  • Konkurrencevilkår og globalisering

 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen: 

”Det er glædeligt, at vi med aftalen har banet vejen for, at flere danske virksomheder kan vokse sig store og udvikle sig til nye erhvervssucceser i fremtiden. Partierne bag aftalen investerer i alt 14,7 mia. kr. frem til 2025 i erhvervslivet og skaber mulighed for, at flere danskere også kan engagere sig i virksomhedernes udvikling med indførsel af blandt andet en aktiesparekonto og et investorfradrag, så vi kan sammen kan løfte fremtidens virksomheder.”

- Brian Mikkelsen

 

Finansminister Kristian Jensen:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi med aftalen endnu en gang prioriterer vækst og beskæftigelse i hele landet. Med turisme- og landdistriktspakken gør vi det billigere at drive turisterhverv, og det kommer virksomheder over hele Danmark til gode. Samtidig tager vi med lempelse af elvarmeafgiften endnu et skridt mod den grønne omstilling. Når strømmen bliver billigere, bliver det mere attraktivt at købe energi fra vedvarende energikilder.”

- Kristian Jensen

 

Skatteminister Karsten Lauritzen:

”Jeg glæder mig over, at der er flertal for at fjerne gamle og bøvlede afgifter. Dermed gør vi det billigere at være dansker og lettere at drive virksomhed. Og vi gør det mindre attraktivt at grænsehandle til gavn for danske arbejdspladser. Jeg har fra første dag i Skatteministeriet haft et politisk ønske om at afskaffe afgifter og rydde op i afgiftsjunglen, hvor kreativiteten igennem årtier har været alt for stor. Med aftalen afskaffer eller nedsætter vi 65 afgiftssatser og tager dermed et væsentligt første skridt i retning af færre bøvlede afgifter”.

- Karsten Lauritzen

 

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll:

”Endelig får vi gjort op med nogle af de mest vanvittige afgifter. Afgifter, der både generer virksomheder med unødvendigt papirarbejde, og som er uforståelige for de fleste almindelige mennesker. Nu slipper vi for eksempel af med de skøre afgifter på nødder, der blandt andet afhænger af, om nødderne er saltede eller hakkede. Jeg er også stærkt tilfreds med, at vi med aftalen gør det mere attraktivt at investere i aktier og får gjort det nemmere for iværksættere at få adgang til den nødvendige kapital. Det vil give flere mulighed for at tage springet og blive iværksættere. Og det vil give virksomhederne mulighed for at vokse og skabe gode job.”

- Simon Emil Ammitzbøll

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Sigga Nolsøe, sno@oim.dk, tlf. 22 26 95 07