Nationalitet kommer med på nyt legitimationskort

24-11-2017

Efter dialog med svensk politi har Økonomi- og Indenrigsministeriet ændret på reglerne for nyt legitimationskort. Det sikrer, at kortet kan benyttes som forventet. Den ændrede udgave af kortet kan benyttes af danskere på rejser til og igennem Sverige.

Danskere, der har behov for at rejse til og igennem Sverige, kan nu bestille et legitimationskort, de kan benytte som alternativ til pas og kørekort til at legitimere sig med på turen.

Fra den 1. december er det muligt at møde op hos borgerservice i den kommune, hvor man bor, og søge om legitimationskort med oplysning om nationalitet. Ansøgerne må regne med, at der i en periode kan være nogen ventetid på at få kortet i den ændrede udgave.

Kortet er en ændret udgave af det nye legitimationskort. Det blev indført den 1. november for at gøre hverdagen lettere for borgere, der ikke har kørekort og pas.

Der har i pressen været rejst tvivl om, hvorvidt kortet kunne bruges ved indrejse i Sverige på den forventede måde. Det vil sige uden ekstra kontrol. Tvivlen opstod, fordi der på den første udgave af kortet ikke stod noget om nationalitet. For at fjerne den tvivl ændrer Økonomi- og Indenrigsministeriet på reglerne for kortet, så oplysning om nationalitet også skal fremgå. Svensk grænsepoliti har bekræftet, at kortet med den oplysning vil kunne benyttes af danske statsborgere, der rejser ind i Sverige, som legitimation.

Kommunerne kan frem til 1. marts fortsat udstede kort uden oplysning om nationalitet til borgere, der ikke har behov for at benytte det til rejser til Sverige.

Kortet har ikke til formål at fungere som generel rejselegitimation.  

 

Tilføjelse den 12. september 2019:

De svenske myndigheder har den 9. september 2019 meddelt Social- og Indenrigsministeriet, at det danske legitimationskort ikke kan anerkendes som dokumentation for nordisk nationalitet og dermed pasfrihed. Legitimationskortet kan derfor fremover ikke benyttes på rejser til og igennem Sverige.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Fuldmægtig Claus Bergelius Hvii, cbh@oim.dk, tlf. 41 85 14 09.