Så mange vælgere kan stemme den 21. november 2017

15-11-2017

I alt 4.557.652 vælgere kan stemme til valget til kommuner og regioner tirsdag den 21. november 2017.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu den endelige opgørelse over, hvor mange vælgere der kan stemme til kommunal- og regionalvalget. Vælgertallet er opgjort pr. 14. november 2017, hvilket er syv dage før valgdagen.

I alt 4.557.652 personer kan være med til at vælge, hvem der skal sidde i byråd og regionsråd.

Det samlede antal vælgere omfatter også de 17-årige, der på valgdagen er fyldt 18 år, og som opfylder de øvrige krav for at kunne stemme.

Antallet af vælgere er steget lidt i forhold til for fire år siden. Den 19. november 2013 var det samlede antal vælgere 4.409.251 til kommunalvalget.

Det endelige vælgertal, der opgøres på valgdagen, vil blive lidt mindre på grund af dødsfald og flytninger til udlandet i tiden indtil valgdagen. Der vil være lidt flere, der kan stemme til valget til regioner end til kommuner. Det skyldes, at nogle vælgere flytter i dagene op til valget, men bliver i samme region. De kan dermed kun stemme til regionsrådsvalget.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 12 06