Justering af aftaletekst om takstnedsættelse over Storebælt

22-09-2017

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at justere afsnittet om takstnedsættelse over Storebælt i aftaleteksten om "Omlægning af bilafgifterne".

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at justere målgruppen for takstnedsættelse for transport over Storebælt.

I aftaleteksten ”Omlæggelse af bilafgifterne” fra torsdag d. 21. september står der i afsnittet om takstnedsættelse for transport over Storebælt, at takstnedsættelsen gælder persontrafik. Aftaleparterne er blevet enige om at justere dette, så takstnedsættelsen gælder al vejtrafik samt persontog.

Den nye aftaletekst kan downloades her på siden.