Nye hjælpemidler til vælgere med handicap

15-09-2017

Luppe og hæve-/sænkeborde er nogle af de hjælpemidler, vælgerne får lettere adgang til, når de skal stemme til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017.

Økonomi- og indenrigsministeren har netop udstedt nye regler om hjælpemidler ved stemmeafgivningen. Ved det kommende kommunal- og regionalvalg bliver der dermed for første gang mulighed for at bruge nogle særlige hjælpemidler, når der skal sættes kryds på stemmesedlen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”De nye redskaber på valgstederne giver flere vælgere mulighed for at kunne stemme uden hjælp fra andre. Det er grundlæggende godt for vores demokrati. Jeg er spændt på, hvordan der bliver taget imod de nye muligheder ude på valgstederne. Vi har tidligere set en lavere valgdeltagelse blandt vælgere med handicap, men jeg håber, de nye muligheder vil give flere vælgere lyst til at stemme.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Hjælpemidlerne er udvalgt på baggrund af inddragelse af relevante handicaporganisationer.

På alle valgsteder kan vælgerne fremover få stillet en lup til rådighed, som kan forstørre stemmesedlen og gøre den nemmere at læse, hvis man har nedsat syn. Det vil også være muligt at bruge en sort filtpen, når man skal stemme, så man tydeligt kan se, hvor man har sat sit kryds på stemmesedlen.

På ét valgsted i hver kommune vil der blive mulighed for at benytte et hæve-/sænkebord, når man skal stemme. Det kan være en fordel, hvis man f.eks. er kørestolsbruger. Det kan nemlig være vanskeligt at håndtere en stemmeseddel i skødet, da sedlen ofte er meget lang. Vælgere, der ønsker at gøre brug af bordet, kan ansøge deres bopælskommune om at få lov at stemme på det pågældende valgsted.

Hjælpemidlerne vil desuden på samme måde blive stillet til rådighed på alle eller nogle af de steder, hvor man kan brevstemme.

I fem udvalgte kommuner vil der blive gennemført forsøg med yderligere to hjælpemidler. På ét valgsted i hver af kommunerne vil der blive stillet et særligt forstørrelsesapparat (CCTV) til rådighed, der kan forstørre stemmesedlen op på en skærm, hvor vælgeren kan regulere forstørrelse og kontrast. I de samme kommuner vil der på ét valgsted også blive opsat særlig belysning i stemmerummet, som giver vælgeren mulighed for at tilpasse lysstyrke og lysfarve. De fem kommuner er København, Lejre, Lemvig, Odense og Aarhus. Forsøget skal bidrage til at afklare effekten af de to hjælpemidler, så det kan afgøres, om omkostninger ved anskaffelsen står mål med effekten, inden disse hjælpemidler eventuelt udbredes til alle kommuner.

I den politiske aftale om satspuljen fra 2016 er der afsat midler til indkøb af de nye hjælpemidler. Det betyder, at kommunerne bliver kompenseret for indkøbet via bloktilskuddet.

På baggrund af erfaringerne med de nye hjælpemidler ved kommunal- og regionalvalget i november vil der blive gennemført en evaluering. Evalueringen skal danne grundlag for en vurdering af, hvilke hjælpemidler der giver det største udbytte og derfor bør stilles til rådighed ved kommende valg.


Nye hjælpemidler i alle kommuner

  • Sorte filtpenne, der skal gøre afkrydsningen tydeligere.
  • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen.
  • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.

Forsøg i fem kommuner 

  • Forstørrelsesapparat (CCTV), der kan forstørre stemmesedlen, og som giver vælgeren mulighed for at regulere forstørrelse og kontrast.
  • LED-lampe, hvor vælgeren kan regulere lysstyrke og lysfarve. Vælgeren kan desuden regulere lysudfaldet efter behov.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16
Valgkonsulent Christine Boeskov, cjb@oim.dk, tlf. 25 16 12 06