Nyhed: Ny guide til kommunale medarbejdere om datadeling på socialområdet

13-09-2017

KL, Digitaliseringsstyrelsen og Børne- og Socialministeriet har med bidrag fra Justitsministeriet udarbejdet en juridisk guide til indhentning af data i sager om børnefaglige undersøgelser og socialpædagogisk bistand. Målgruppen er kommunale medarbejdere, der arbejder med socialområdet.

Guiden er udformet som et enkelt værktøj for kommunale medarbejdere og har til formål at give overblik over den komplekse lovgivning, der regulerer området. Guiden skal medvirke til at lette arbejdet for de kommunale medarbejdere ved at skabe klarhed omkring reglerne og fjerne tvivl om, hvornår det er nødvendigt at indhente borgerens samtykke til indhentning af data. Derfor fører guiden medarbejderen gennem de centrale spørgsmål, som medarbejderen skal tage stilling til i forbindelse med indhentning af oplysninger til børnefaglige undersøgelser og tildeling af socialpædagogisk bistand.

Guiden er udarbejdet med afsæt i en afdækning af ”Den juridiske ramme for datadeling i sagsbehandlingen på socialområdet”, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KL, Børne- og Socialministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og Justitsministeriet.

Børnefaglige undersøgelser og tildeling af socialpædagogisk bistand er reguleret i lov om social service § 50 og § 85. Lovgrundlaget for den juridiske afdækning er desuden den sociale retssikkerhedslov, persondataloven og forvaltningsloven.

Fra den 25. maj 2018 skal kommunerne følge reglerne i den nye EU-forordning om databeskyttelse. Guiden vil blive opdateret i overensstemmelse med de nye regler, inden databeskyttelsesforordningen træder i kraft.