Ramme til skatteforhøjelser er nu fordelt

15-09-2017

Fire kommuner har søgt om en andel af den aftalte ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser for 2018. Alle fire kommuner har fået tildelt en andel af rammen.

Det betyder, at disse kommuner ved budgetlægningen for 2018 kan forhøje skatten med deres andel af rammen uden at risikere individuelle sanktioner. 

Fordeling af rammen for skatteforhøjelser uden individuel sanktion

 

Mio. kr. 

Halsnæs

9,4

Holbæk

43,5

Slagelse

50,3

Odense

96,8

 

 

I alt

200,0

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@oim.dk, 25 23 92 66

Pressemedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@oim.dk, 22 46 64 70