Regeringen sigter mod socialt mål: Flere uden for arbejdsmarkedet er frivillige

29-09-2017

En ny undersøgelse af frivillighed viser, at der siden 2012 er flere uden for arbejdsfællesskabet, der har engageret sig frivilligt. Det er børne- og socialminister Mai Mercado glad for, da det netop er et af regeringens sociale mål.

30 procent af de personer, som ikke har et job, er i dag frivillige. Det viser Frivillighedsundersøgelsen 2017, og det betyder, at der er kommet flere til siden 2012, hvor 26 procent af dem, der stod uden for arbejdsmarkedet, var frivilligt engageret.

Samlet set er der i befolkningen et lille fald i andelen af frivillige. Hvor 43 procent var frivillige i 2012 er det nu 41 procent. Det er fortsat et væsentligt højere niveau end hos gruppen af personer uden for arbejdsmarkedet, men børne- og socialminister Mai Mercado glæder sig over, at der stadig flere uden for arbejdsmarkedet arbejder frivilligt.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Frivillighed kan være en nøgle til at få borgere uden job – og særligt socialt udsatte – med i et solidt fællesskab og engagere dem i samfundet. Det er et af regeringens 10 mål for social mobilitet, og derfor er jeg glad for at se resultaterne. I den kommende civilsamfundsstrategi vil jeg se på, både hvordan vi får den positive udvikling med borgere uden for arbejdsmarkedet til at fortsætte, og hvordan vi i det hele taget giver bedre rammer for frivillighed.

- Mai Mercado

Frivillighedsundersøgelsen 2017 er lavet af Rambøll for Børne- og Socialministeriet.

På baggrund af anbefalingerne i frivillighedsundersøgen har Rambøll udarbejdet et inspirationskatalog, hvor anbefalinger fra undersøgelsen er udfoldet. Dette er målrettet relevante aktører i kommuner og på det frivillige område.

Se inspirationskataloget

 

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Hein, mhei@sm.dk , 4185 1483