Task forcen for et stærkere civilsamfund afleverer sine anbefalinger til Sophie Løhde og Mai Mercado

14-09-2017

Task forcen for et stærkere civilsamfund overleverer i dag sine anbefalinger til innovationsminister Sophie Løhde og børne- og socialminister Mai Mercado.

Task forcens fem hovedanbefalinger indeholder blandt andet forslag til, hvordan civilsamfundet bliver bedre til at inddrage udsatte borgere udenfor arbejdsfællesskabet i frivillige fællesskaber samt forslag til bedre rammer for det lokale frivillige initiativ.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til task forcen for anbefalingerne og det store arbejde, der ligger bag. Jeg hæfter mig også ved anbefalingernes stærke lokale fokus, som jeg deler fuldt ud. Det er helt sikkert gode idéer, jeg vil tage videre i arbejdet med civilsamfundsstrategien, som vi nu har fået et endnu bedre grundlag for at udarbejde i regeringen.

- Mai Mercado.

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

Task forcens anbefalinger giver et godt afsæt for regeringens videre arbejde med en ny civilsamfundsstrategi, der skal styrke rammerne for de frivillige foreningers sociale indsatser. Der er flere gode indspark til arbejdet. Eksempelvis er medlemmerne af task forcen ligesom regeringen optaget af, at vi får mindre bureaukrati. Og jeg synes også, at det er interessant, at de anbefaler, at vi arbejder videre med modeller for, hvordan der ved hjælp af f.eks. sociale investeringsprogrammer kan investeres i det frivillige Danmark.

- Sophie Løhde


Fakta

Børne- og socialminister Mai Mercado og minister for offentlig innovation Sophie Løhde nedsatte d. 12. juni 2017 en task force med repræsentanter fra civilsamfundet, kommunerne, erhvervslivet og de faglige organisationer med det formål at få task forcens anbefalinger til regeringens kommende civilsamfundsstrategi, der er en del af Sammenhængsreformen.

Medlemmer af task forcen

  • Vibe Klarup, formand, Frivilligrådet
  • Mads Roke Clausen, direktør, Mødrehjælpen
  • Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL
  • Sara Krüger Falk, seniorchefkonsulent, DI 
  • Hanna Line Jakobsen, Dansk Røde Kors
  • Ellen Bæk, næstformand, Landsforeningen for efterladte efter selvmord
  • Nille Skalts, direktør, Generøs og B Corp Danmark
  • Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogerne
  • Kasper Sand Kjær, formand, DUF
  • Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær, Red Barnet  

Yderligere oplysninger

Martin Hein, pressechef for børne- og socialministeren, mhei@sm.dk , 41 85 14 83

Kristian Wederkinck Olesen, pressechef for innovationsministeren, krole@fm.dk , 25 26 27 55

Nikolaj Beuschel, fuldmægtig i Børne- og Socialministeriet, nibe@sm.dk , 41 85 14 80

Christine Staugaard Rasmussen, fuldmægtig i Børne- og Socialministeriet, csra@sm.dk , 41 85 10 91