Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, viser de nye danmarkskort

17-04-2018

Danmarkskortene for omgørelsesprocenterne på social-, børne- og voksenhandicapområdet viser, at Ankestyrelsen må omgøre alt for mange sager – på området for børnehandicap drejer det sig om 52 pct. af sagerne.

Alt for mange sager i landets kommuner bliver omgjort, når Ankestyrelsen behandler borgernes klager over kommunernes afgørelser. For anden gang offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenterne på social- og børneområdet, og kortene viser, at det er gået den gale vej med kommunernes sagsbehandling i det forgangne år. På socialområdet generelt er omgørelsesprocenten på landsplan steget fra 37 pct. i 2016 til 38 pct. i 2017. For børnehandicap er omgørelsesprocenten steget fra 46 pct. i 2016 til 52 pct. i 2017.

Børne- og socialminister Mai Mercado, siger:

Kommunerne kan og skal gøre det bedre end i dag, hvor omgørelsesprocenterne er så høje. Det er helt uacceptabelt, at kommunernes afgørelser i mere end halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Borgerne skal have tillid til, at myndighederne træffer rigtig afgørelser, og den tillid lider et knæk, når så stor en del af sagerne bliver omgjort.

- Mai Mercado

I år er omgørelsesprocenterne på voksenhandicapområdet også blevet gjort op, og her var der fejl i 21 pct. af de sager, som Ankestyrelsen behandlede i 2017

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Da vi offentliggjorde kortene sidste år, gav det en masse debat op til kommunalvalget. Jeg håber og forventer, at de nye kommunalbestyrelser vil lægge sig i selen, og få rettet op på sagsbehandlingen, så borgerne kan få den hjælp, de er berettiget til.

- Mai Mercado

 

Danmarkskortene for 2017

  Socialområdet Børnehandicapområdet Voksenhandicapområdet
Omgørelser i pct. 38 pct.  
(Heraf 75 pct. hjemviste og 25 pct. ændrede)
52 pct.
(Heraf 68 pct. hjemviste og 32 pct. ændrede)
21 pct.
(Heraf 83 pct. hjemviste og 17 pct. ændrede)

Se danmarkskort for socialområdet

Se danmarkskort for børnehandicapområdet

Se danmarkskort for voksenhandicapområdet

 

Fakta

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse:  Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
  • Ændring: S tyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle realitetsbehandlede sager. Inden for serviceloven forekommer hjemvisninger dobbelt så ofte som ændringer.

 

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Kirstine Borg,  kibo@sm.dk , tlf.: 41 85 13 26  

Pressemedarbejder Nanna Lodberg Theut,  nlot@sm.dk , tlf.: 41 85 1005