Presseindbydelse: Præsentation af Økonomisk Redegørelse August 2018

28-08-2018

Torsdag den 30. august 2018 kl. 13.30, Slotsholmsgade 10, 1216 København K

Redegørelsen præsenteres for pressen af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Økonomisk Redegørelse er regeringens prognose for dansk økonomi.

Redegørelsen udleveres ved præsentationen og offentliggøres på ministeriets hjemmeside.

Tilmelding til pressemødet til presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk eller på telefon 72 28 24 16. Der er adgang for pressen fra kl. 13.00.