Digitalt forløb skal hjælpe forældre, der går fra hinanden

09-12-2018

Fra 1. april 2019 skal alle forældre med børn gennemgå en refleksionsperiode på tre måneder, før de kan blive skilt. Et nyt digitalt forløb skal give forældrene bedre redskaber til at arbejde på deres indbyrdes relation af hensyn til børnene.

Hvordan taler man med sine børn om, at mor og far ikke skal være sammen længere? Og hvad gør man med følelser som stress, angst og tristhed efter et brud? Det er nogle af de vanskelige spørgsmål, som ofte rammer par, der går fra hinanden.

Nu er hjælpen på vej i form af et unikt digitalt forløb, som skal hjælpe forældre med at få dem selv og børnene bedre gennem den svære periode. Fra 1. april 2019 skal alle forældre med børn under 18 år, der søger om direkte skilsmisse, gennemgå det digitale forløb ”SES – For børnenes skyld”. Her får forældrene via deres PC eller mobil viden om bruddets betydning for barnet, og hvordan man bedst samarbejder af hensyn til barnet.

Børne- og socialminister Mai Mercado:

Det er vigtigt for mig, at vi gør alt, hvad vi kan for, at børnene kommer så godt igennem deres forældres brud som muligt. Jeg er derfor glad for, at vi kan bruge refleksionsperioden til at klæde forældrene bedre på til at håndtere bruddet og tage hånd om børnene. ”SES – For børnenes skyld” er et helt unikt forløb, som er udviklet af dygtige forskere på området, og jeg er sikker på, at det vil hjælpe mange mennesker i den svære tid.

- Mai Mercado

Ud over det obligatoriske forløb for forældre, der har søgt om skilsmisse, er der i SES et omfattende indhold, som vil være et tilbud til alle forældre, der går fra hinanden. Indholdet dækker en række emner og løsninger på udfordringer i forhold til børnene, samarbejdet med den anden forælder og ens egen trivsel.

SES bygger på fem års udvikling og forskning fra Københavns Universitet, som i samarbejde med Statsforvaltningen og med støtte fra Egmont Fonden og Carlsbergfondet har indhentet erfaringer og data fra 2500 fraskilte danskere i perioden 2013-2018. Løsningen er den første af sin art i verden, der gennem omfattende forskning har påvist gode resultater på både fysisk og psykisk trivsel og sundhed.

Psykolog, ph.d. Gert Martin Hald, som er en af forskerne bag SES, siger:

Vi kan se, at de testpersoner, der har fået adgang til SES, oplever langt bedre psykisk og fysisk sundhed og trivsel efter deres skilsmisse end dem, der ikke har fået adgang. Det drejer sig fx om mindre stress, depression, angst og fysiske smerter, og samtidig reducerer SES antallet af sygedage hos brugerne. Disse stærke resultater er selvfølgelig vigtige for forældrene selv, men det gør også forældrene i stand til at passe langt bedre på deres børn.

- Gert Martin Hald


Fakta

  • I 2017 bevilgede Statsforvaltningen 14.470 skilsmisser. Ca. hvert 3. barn i Danmark oplever, at forældrene går fra hinanden.
  • SES indeholder i alt mere end 12 timers interaktiv undervisning, 20 dokumentar- og rollespilsfilm og mere end 50 øvelser, som alle har fokus på at sætte børnene i centrum, reducere konflikt og styrke samarbejdet. Til brug for gennemførelse i refleksionsperioden udvikles et særligt og selvstændigt modul med et primært fokus på barnets behov.
  • Den 1. april 2019 gennemføres en stor reform af det familieretlige system, hvor Statsforvaltningen erstattes af Familieretshuset. I den forbindelse indføres også en obligatorisk refleksionsperiode på tre måneder for forældre med børn under 18 år, der søger om direkte skilsmisse. I denne periode er det obligatorisk for forældrene at gennemføre et digitalt forløb.

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Merethe Johansen, mjo@sm.dk , tlf.: 25 36 32 21
Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk , tlf.: 41 85 12 66