Frivilligheden trives i Danmark

18-12-2018

Frivilligrapporten 2018 gør status over frivilligt arbejde i Danmark. Den frivillige indsats i Danmark ligger på niveau med tidligere opgørelser, mens samarbejdet mellem kommuner og civilsamfundet er i fremgang.

Frivilligt arbejde spiller en central rolle i det danske samfund, og hver dag bidrager tusinder af borgere i foreninger, klubber og organisationer. I dag offentliggør Center for Frivilligt Socialt Arbejde en rapport, som gør status over den frivillige indsats i Danmark.

I Frivilligrapporten 2018 kan man blandt andet læse, at 39 % af danskerne har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år. Det er et lille fald på tre procentpoint i forhold til undersøgelsen fra 2014. Samtidig viser rapporten, at de frivillige i gennemsnit bruger 15 timer om måneden på det frivillige arbejde.

Et af de markante tal i rapporten handler om kommunernes inddragelse af civilsamfundet. Her svarer samtlige af de 77 adspurgte kommuner nu for første gang, at de samarbejder med lokale frivillige foreninger. For næsten ni ud af 10 kommuner sker det ved at henvise til frivillige foreninger, mens næsten otte ud af 10 er i løbende dialog med civilsamfundet.

Udviklingen glæder minister for frivilligområdet, børne- og socialminister Mai Mercado.

Jeg er glad for at se, at båndet mellem kommunerne og de frivillige foreninger bliver stadig stærkere. Foreningerne kan noget, som det offentlige ikke kan, og derfor er det en kæmpe gevinst, når kommuner og frivillige går sammen om at gøre noget godt for borgerne.

- Mai Mercado

Tallene i Frivilligrapporten er ikke nye, men har tidligere været offentliggjort i tre delrapporter i løbet af 2018. Dog indeholder Frivilligrapporten nye analyser af bl.a. medlemsdemokrati i foreningerne og samarbejdet mellem kommuner og foreninger.

Læs hele Frivilligrapporten 2018


Fakta

  • 85 % af de frivillige angiver, at de bidrager for at gøre en forskel. 73 % er med i det frivillige arbejde, fordi det er sjovt.
  • Den frivillige dansker er i gennemsnit 49 år gammel, mens den ældste deltager i undersøgelsen er 94. Den største andel af frivillige findes blandt teenagere og seniorer over 70 år.
  • Frivilligrapporten gør hvert andet år status over det frivillige arbejde i Danmark og blev første gang offentliggjort i 2010.
  • Center for Frivilligt Socialt Arbejde er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. Centret blev dannet i 1992 for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde.

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Christine Staugaard Rasmussen, csra@sm.dk , tlf.: 41 85 10 91
Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk , tlf.: 41 85 12 66