Handicappolitisk Redegørelse giver overblik over initiativer på handicapområdet

18-12-2018

Børne- og Socialministeriet offentliggør Handicappolitisk Redegørelse 2018, som indeholder en oversigt over regeringens arbejde med at fremme ligebehandling af mennesker med handicap.

Børne- og Socialministeriet præsenterer i dag Handicappolitisk Redegørelse 2018, som giver et overblik over en bred palet af initiativer til gavn for mennesker med handicap.

Listen er lang og handler bl.a. om forbud mod forskelsbehandling, styrkelse af stemmeafgivning for mennesker med handicap, bedre læringsmiljøer, øget beskæftigelse for mennesker med handicap, styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet og meget andet.

Det er de enkelte ministerier, som selv præsenterer, hvad de har sat i gang i de seneste år for at fremme ligebehandling af mennesker med handicap, herunder en række initiativer, som er vedtaget i forbindelse med udmøntningen af satspuljen.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger: 

Det er vigtigt, at vi skaber de bedst mulige rammer for borgere med handicap. Jeg er derfor glad for, at ministerierne gør et stort arbejde for at fremme ligebehandling på området. Redegørelsen indeholder mange gode initiativer, som bidrager til at få skabt et inkluderende og mangfoldigt samfund, hvor mennesker med handicap kan tage ansvar for eget liv og udnytte deres potentialer på lige fod med andre.

- Mai Mercado

Blandt andet har Børne- og Socialministeriet i årets løb fået vedtaget et forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Det betyder, at det nu er ulovligt f.eks. at nægte borgere adgang til caféer og lignende alene på grund af et handicap.

Handicappolitisk Redegørelse 2018 er den anden redegørelse, som er udarbejdet af Ministeriernes Handicapudvalg med Børne- og Socialministeriet i spidsen i kraft af ministeriets handicapkoordinerende rolle. Redegørelsen udarbejdes hvert andet år og oversendes til Folketinget.

Læs Handicappolitisk Redegørelse 2018

  

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Jette Jacobsen, jet@sm.dk , 41 85 11 30

Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk , 41 85 12 66