Kommunerne øger antallet af forebyggende indsatser for udsatte børn og unge

05-12-2018

I 2017 var der igen en stigning i antallet af forebyggende indsatser til udsatte børn og unge. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed fortsætter stigningen fra tidligere år.

Danmarks Statistiks nyeste opgørelse over forebyggende foranstaltninger viser, at kommunerne stadig oftere giver udsatte børn, unge og familier forebyggende indsatser, som fx en fast kontaktperson eller et ophold i en aflastningsfamilie.

Siden 2011 er der sket en generel stigning i antallet af forebyggende indsatser, som kommunerne tilbyder børn og unge fra udsatte og sårbare familier.

Børne- og socialminister Mai Mercado ser positivt på udviklingen:

Udviklingen tyder på, at kommunerne har fokus på at sætte tidligt ind med en forebyggende indsats, så flere børn, unge og deres forældre får den hjælp, de har brug for, inden problemerne vokser sig for store. Det kan være med til at sikre, at færre anbringelser bliver nødvendige, og vi ved, at det er godt for børn og unge at blive i vante, trygge omgivelser.

Samtidig er det klart, at kommunerne skal gribe ind og anbringe børn eller unge, når det er nødvendigt for at sikre børnene og de unges udvikling og trivsel.

- Mai Mercado

Samtidig med stigningen i antallet af forebyggende foranstaltninger har der siden 2011 også været et fald i antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet.


Fakta

Forebyggende indsatser kan bestå af en række forskellige former for støtte. Det kan eksempelvis være familierådgivning eller netværks- og samtalegrupper, der gives efter § 11 i serviceloven. Den forebyggende indsats kan også være eksempelvis praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet eller tildeling af en fast kontaktperson for et barn eller en familie, der gives efter § 52, stk. 3 i serviceloven.


Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Nanna Lodberg Theut, tlf.:41 85 10 05, nlot@sm.dk  

Fuldmægtig Samyia Beg, tlf.: 41 85 12 16,   sybg@sm.dk