Mindre frihandel vil ramme dansk økonomi

11-12-2018

Danske familier og virksomheder har høstet store gevinster på globaliseringen. Noget af det kan gå tabt, hvis frihandlen kommer under pres.

Dansk økonomi har høstet store gevinster ved globaliseringen. Det gør virksomhederne mere produktive og giver den enkelte dansker større forbrugsmuligheder gennem flere og billigere varer. Det øger velstanden. Derfor tænder det også advarselslamper i en lille, åben økonomi som den danske, når international frihandel kommer under pres. For eksempel ved at Storbritannien forlader EU, eller hvis vi bliver vidne til en eskalerende handelskrig.

Det viser en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.                    

Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmarked. Danmark handler mere med briterne end vores nabolande, Tyskland og Sverige. Indtil videre har usikkerheden efter Brexit-afstemningen i juni 2016 ikke påvirket samhandelen i nævneværdig grad. Men det kan ændre sig, når briterne træder ud af EU. Velstanden kan blive svækket med i omegnen af 1 pct. Hvor meget afhænger af, om det bliver blødt eller hårdt Brexit. Beskæftigelsen vil dog ikke blive påvirket på langt sigt. For den er bestemt af arbejdsudbuddet.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Vi kan glæde os over, at vi har omstillingsparate virksomheder og et fleksibelt arbejdsmarked, så ledig arbejdskraft kan flytte sig til andre brancher. Men Brexit eller andre handelsbarrierer vil i et eller andet omfang ramme væksten i Danmark. For højere toldsatser, øget toldbehandling og andre barrierer gør det sværere at skabe værdi. Jo mindre disse barrierer bliver, desto bedre for dansk økonomi.” 

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Analysen fra Økonomi- og Indenrigsminister viser, at nogle brancher er mere udsatte end andre.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Jeg krydser fingre for, at vi kan opretholde vores tætte bånd og samhandel med briterne. Men det er også vigtigt, at virksomhederne forbereder sig. Da Danmark især eksporterer kød, mejeriprodukter og drikkevarer til Storbritannien, er det blandt andet fødevareindustrien, der kan blive berørt af Brexit. Storbritannien fylder også meget på maskinindustriens ordresedler. Hvordan det hele ender, afhænger både af, hvordan briterne forlader EU, og hvor gode virksomhederne er til at finde alternative markeder. Her bør de allerede nu kigge ud i verden.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Analysen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet peger på, at Danmark i forhold til sammenlignelige lande har klaret sig godt i BRIK-landene og på de såkaldte Next 11-markeder, hvorimod lande som Nederlandene og Tyskland har været bedre til at udnytte de muligheder, der er opnået i Østeuropa.

Fakta:

7 pct. af den danske eksport af varer og tjenester går til Storbritannien, og den samlede eksport hertil udgør ca. 4 pct. af BNP.

Ligeledes kommer ca. 7 pct. af den danske import fra Storbritannien.

Knap 60.000 personer i Danmark er beskæftiget direkte eller indirekte som følge af eksport til Storbritannien.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Lone Ank, lonak@oim.dk, tlf. 25 43 98 61