Presseinvitation: Præsentation af Økonomisk Redegørelse December 2018

11-12-2018

Mandag den 17. december 2018 kl. 13.00, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Økonomisk Redegørelse er regeringens prognose for dansk økonomi.

Den præsenteres for pressen af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Redegørelsen udleveres ved præsentationen. Den vil også kunne læses på ministeriets hjemmeside.

Tilmelding skal ske til presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk eller på telefon 72 28 24 16. Der er adgang for pressen fra kl. 12.30.