Analyse: Modtagere af kontanthjælp med handicap

12-01-2018

En ny analyse sætter fokus på modtagere af kontanthjælp med handicap. Analysen belyser blandt andet potentialet for, at kontanthjælpsmodtagere med handicap, kan komme i uddannelse og beskæftigelse.

Analysen omfatter personer i alderen 18-64 år, der har modtaget en handicapkompenserende indsats efter serviceloven i 2014, og som har haft kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag i en kortere eller længere periode i 2014 og 2015. Gruppen følges frem til 2016 for at belyse, hvor mange der er overgået til uddannelse eller beskæftigelse.


Analysen viser blandt andet, at:

  • Omkring 7.000 personer med handicap modtog kontanthjælp i kortere eller længere periode i 2014-2015. Det svarer til omtrent 15 pct. af den samlede gruppe af personer med handicap
  • Modtagere af kontanthjælp med handicap er væsentligt yngre end øvrige personer med handicap, og relativt mange har en ADHD- eller autismediagnose
  • Mange kontanthjælpsmodtagere med handicap hænger fast i systemet. Blandt personerne med handicap, der fik kontanthjælp i 2014 og 2015, modtog 70 pct. sammenlagt ydelsen i en periode på et år eller mere i. Til sammenligning var tallet omkring 55 pct. for alle personer, der fik kontanthjælp i 2014 og 2015.
  • Langt de fleste kontanthjælpsmodtagere med handicap, op mod 90 pct., visiteres som aktivitetsparate. Aktivitetsparate er som udgangspunkt ikke klar til at komme i ordinær uddannelse eller beskæftigelse.
  • Når gruppen følges frem i tid, er det omkring 1.900 personer ud af de 7.000 personer, der er overgået til beskæftigelse eller uddannelse i 2016, hvis der ses bort fra overgang til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Det svarer til ca. 30 pct. af gruppen. Til sammenligning er det ca. 45 pct. for alle personer, der har modtaget kontanthjælp i løbet af 2014 og 2015.
  • Samlet set peger resultaterne i analysen på, at det vil være en udfordring at løfte flere kontanthjælpsmodtagere med handicap i ordinær uddannelse og beskæftigelse. Men analysen viser også, at det kan lade sig gøre at hjælpe mennesker med handicap fra kontanthjælp til uddannelse eller beskæftigelse, hvor den rigtige løsning for nogle vil være STU eller et fleksjob.

Hvis flere mennesker med handicap skal blive en del af fællesskabet, indikerer resultaterne, at det vil kræve en tæt koordination mellem den sociale og den beskæftigelsesorienterede indsats og et særligt fokus på unge med ADHD og autisme.


Yderligere oplysninger

Børne- og socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60

Specialkonsulent David Rosdahl, davr@sm.dk , 41 85 12 74

Fuldmægtig Kirstine Bengtsson, krbe@sm.dk , 41 85 12 64