Inspiration til økonomisk og faglig styring på det specialiserede børne- og ungeområde

19-01-2018

Partnerskabet om kommunal økonomistyring mellem KL og regeringen har bedt VIVE om at udarbejde en analyse af kommunernes økonomistyringspraksis på det specialiserede børn- og ungeområde.

VIVE har på den baggrund udarbejdet en analyse af den økonomiske og faglige styring af det specialiserede børne- og ungeområde, hvor seks kommuner med gode resultater inden for økonomistyringen på området er indgået. Det drejer sig om Hvidovre, Middelfart, Horsens, Kolding, Syddjurs og Mariagerfjord Kommuner. Målgruppen for analysen er først og fremmest chefer og økonomimedarbejdere på børne- og familieområdet, skoleområdet samt økonomichefer, og formålet er at analysen kan inspirere kommunerne til, hvordan de kan forbedre og videreudvikle deres nuværende økonomistyring på området.

Læs rapporten på VIVE's hjemmeside