Valget til Frivilligrådet er afgjort – her er det nye råd

16-01-2018

Frivillige foreninger har valgt otte af de 12 medlemmer, der fra 1. februar skal sidde i Frivilligrådet. 37 har været opstillet til valget.

Alle 12 medlemmer af Frivilligrådet er nu på plads. Mens ministeren har udpeget formanden og et medlem, har KL og FriSe hver indstillet et medlem. De øvrige otte pladser er blevet besat efter et direkte valg, hvor 110 frivillige organisationer og foreninger har kunnet stemme på de to kandidater, de ønskede repræsenteret i rådet. Det valg blev afsluttet fredag d. 12. januar.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger: 

Valget har været en stor fornøjelse at følge. Det har været en rigtig valgkamp med programerklæringer fra kandidaterne. Jeg tror, at det har været med til at styrke den frivillige sektors bevidsthed om dens egen rolle i samfundet.

- Mai Mercado

Hun fortsætter:

Det er en stærk sammensætning, vi får i det nye råd. Ambitionen var at få et råd, som den frivillige sektor i højere grad kan spejle sig i. Og samtidig har jeg ønsket at få den lokale frivillighed og det lokale samarbejde mellem foreninger og kommuner tydeligere frem. Det, mener jeg, i høj grad er tilfældet med det nye råd med både valget og indstillingerne fra KL og FriSe. Jeg venter mig meget af rådets arbejde.

- Mai Mercado


Rådets medlemmer

 • Mads Roke Clausen, formand (tidl. direktør, Mødrehjælpen) Ministerudpeget
 • Sara Krüger Falk (seniorchefkonsulent, DI) Ministerudpeget
 • Anna Bjerre Thorsteinsson (direktør, GirlTalk.dk) Valgt
 • Mirka Mozer (direktør, Indvandrer Kvindecentret) Valgt
 • Pelle Plesner (leder, Fit for Kids) Valgt
 • Ebbe Wendt Lorenzen (generalsekretær, LIVSVÆRK) Valgt
 • Jens Maibom Pedersen (formand, KFUM´s Sociale Arbejde) Valgt
 • Knud Aarup (præsidiemedlem, BEDRE PSYKIATRI) Valgt
 • Jonas Keiding Lindholm (generalsekretær, Red Barnet) Valgt
 • Thit Aaris-Høeg (adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar) Valgt
 • Arne Eggert (udviklingsdirektør, KL) Indstillet af KL
 • John Hebo Nielsen (formand, Frivilligcenter Gentofte og FriSe) Indstillet af FriSe

 


Den nye model for Frivilligrådet

 • Rådet består fortsat af 12 medlemmer.
 • Børne- og socialministeren udnævner formanden og ét medlem.
 • Otte medlemmer vælges af den frivillige sociale sektor ved en direkte valghandling blandt foreninger og organisationer.
 • KL indstiller ét medlem.
 • FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) indstiller ét medlem fra et frivilligcenter.
 • Rådsperioden ændres fra tre til fire år, så den fremover følger kommunalvalgene (i lighed med Det Centrale Handicapråd og Rådet for Socialt Udsatte).

Frivilligrådets opgave

Frivilligrådet er et uafhængigt råd under Børne- og Socialministeriet, der rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Rådet skal bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet herunder den frivillige sektors samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet. Derudover skal rådet sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.


Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Nikolaj Beuschel, nibe@sm.dk , 41 85 14 80

Børne- og socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60