Regeringen får anbefalinger fra socialt udsatte

04-06-2018

Børne- og socialminister Mai Mercado har modtaget Rådet for Socialt Udsattes årsrapport. Hun glæder sig bl.a. over, at der er kommet flere lokale udsatteråd i kommunerne.

Rådet for Socialt Udsatte har i dag udgivet sin årsrapport sammen med 16 konkrete forslag til, hvordan forholdene for socialt udsatte kan styrkes. Forslagene handler fx om socialt udsatte i udkantsområderne, prostitutionsområdet, retssikkerhed for socialt udsatte og sundhedsforholdene for socialt udsatte.

Årsrapporten giver et vigtigt bidrag til billedet af, hvordan den aktuelle situation er for socialt udsatte. Rapporten peger også på, at flere udsatte har fået en stemme i kommunerne.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Med rapporten kan vi se, at der er plads til forbedringer. Og noget af det er vi allerede i gang med. Men jeg glæder mig også over – her dagen inden Grundlovsdag – at Rådet er lykkedes med at få endnu flere kommuner til at oprette lokale udsatteråd. Det er vigtigt, at socialt udsattes stemmer høres i vores lokaldemokrati – og det gælder ikke mindst, når det handler om de sociale tilbud og ydelser, som de selv modtager.

- Mai Mercado

Der er nu lokale udsatteråd i 40 kommuner landet over – en stigning fra 36 sidste år. Et lokalt udsatteråd består af personer med viden om eller erfaringer med social udsathed. Rådene er med til at formidle synspunkter mellem borgere og byråd om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører socialt udsatte.

Læs rapporten på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside

Fakta

Rådet for Socialt Udsatte er et uafhængigt råd under Børne- og Socialministeriet og fungerer som talerør for socialt udsatte borgere. Rådet udgiver hvert år en rapport om socialt udsattes situation og kommer med anbefalinger til, hvordan indsatsen på socialområdet kan blive bedre.

I satspuljeaftalen for 2017 blev der afsat midler i en fireårig periode til, at rådet kunne arbejde målrettet med at få kommunerne til at oprette lokale udsatteråd.

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Nanna Lodberg Theut,  nlot@sm.dk , tlf. 41 85 10 05
Fuldmægtig Nikolaj Beuschel,  nibe@sm.dk , tlf. 41 85 14 80