Skolebørn i ni kommuner udvalgt til minidannelsesrejse med 'Kend dit land'

04-06-2018

Omkring 3.000 elever fra 4. klasser i ni kommuner får mulighed for at blive klogere på Danmark. De er udvalgt til at være en del af regeringens projekt 'Kend dit land'.

Danmarks børn skal kende deres eget lands mangfoldige natur, kultur og historie. Derfor sender fire ministre til efteråret cirka 3.000 4. klasseelever på busture rundt i hele landet med projektet 'Kend dit land'. Børnene kommer fra ni netop udvalgte kommuner:

  • Billund
  • Esbjerg
  • Fanø
  • Favrskov
  • Jammerbugt
  • Kalundborg
  • København
  • Rebild
  • Viborg

Bag initiativet står kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA), undervisningsminister Merete Riisager (LA), miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K).


Kulturminister Mette Bock siger:

Det er børn fra ni kommuner med meget forskellige udgangspunkter, der nu skal på mini-dannelsesrejse. Der er alt lige fra Fanø til København, og det giver os et rigtig godt udgangspunkt for at få en masse erfaringer fra projektet. Jeg glæder mig til efteråret.

- Mette Bock

 Undervisningsminister Merete Riisager siger:

Dansk natur, kultur og historie er de grundpiller, der bærer Danmark. Derfor er jeg glad for, at ni kommuner ønsker at være med til at give deres 4. klasseelever et anderledes indblik og forståelse for, hvad Danmark består af og er bygget på, og give dem et nyt perspektiv på det, de lærer i klasselokalet.

- Merete Riisager

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen siger:

Vi giver nu en masse børn mulighed for at få oplevelser i og med den danske natur i sine mange former. Min egen erfaring er, at det giver én lyst til at komme endnu mere ud i naturen. En rig og mangfoldig natur er med til at gøre os til sundere og gladere mennesker.

- Jakob Ellemann-Jensen

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det er positivt at se, at specialklasserne også indgår i projektet, for det betyder, at børn med forskellige baggrunde og udgangspunkter vil få en stor oplevelse og mulighed for at lære Danmark bedre at kende.

- Mai Mercado

Om projektet

'Kend dit land' er et pilotprojekt, der fra august til oktober får 4. klasseelever i ni udvalgte kommuner til at krydse landet i bus. Alle kommuner har kunnet ansøge om at deltage   i pilotprojektet. Det har været muligt at imødekomme ansøgningerne fra alle de ni ansøgende kommuner. De udvalgte kommuner får adgang til skræddersyede ruter med en stribe af landets bedste kultur- og naturtilbud for børn.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Miljø- og fødevareministeriets pressetelefon: 20 91 59 01
Undervisningsministeriets pressetelefon: 22 40 09 30
Børne- og socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60