Liselotte Hyveled bliver ny formand for Det Centrale Handicapråd

14-05-2018

Børne- og socialminister Mai Mercado har udpeget Vice President i Novo Nordisk Liselotte Hyveled som ny formand for Det Centrale Handicapråd. Den ny formand tiltræder med det samme.

Liselotte Hyveled kommer til at stå i spidsen for Det Centrale Handicapråd. Liselotte kommer med erfaring fra bestyrelsesposter og diverse chefstillinger i Novo Nordisk. Hun overtager formandsposten efter Dan Boyter.

I udvælgelsen af Liselotte Hyveled har ministeren lagt vægt på hendes ledelseserfaring fra erhvervslivet og ballast som bestyrelsesmedlem. Samtidig står hun i spidsen for ”project opportunity”, som redefinerer måden at vurdere talent på og herved inkluderer mennesker med autisme hos Novo Nordisk.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det Centrale Handicapråd spiller en vigtig rolle som rådgiver for regeringen. Derfor er jeg glad for, at vi nu får en kapacitet som Liselotte Hyveled til formand. Med sin erfaring som erhvervsleder fra Novo, hvor hun også har taget initiativ til inklusion af mennesker med autisme, vil Liselotte Hyveled kunne styrke rådets fokus på et vigtigt område, nemlig handicappedes deltagelse på arbejdsmarkedet. Og det fokus er væsentligt, så vi kan blive endnu bedre til at få mennesker med handicap i arbejde. Der er meget at tage fat på. Jeg ser frem til samarbejdet.

- Mai Mercado

Liselotte Hyveled siger:

Jeg er utroligt glad og ydmyg over at blive bedt om at påtage mig rollen som formand for Det Centrale Handicapråd. Det er bestemt en opgave, jeg brænder meget for, og specielt at nedbryde nogle af de fordomme og stigma, der er i samfundet, som skyldes, at der mangler viden og accept af, hvor vigtigt det er for det enkelte menneske at blive respekteret og værdsat i form af at kunne bidrage til samfundet og få en positiv mening med livet generelt.

- Liselotte Hyveled

Det Centrale Handicapråd indledte en ny rådsperiode i januar 2018.

Se en oversigt over medlemmer af Det Centrale Handicapråd fra 14. maj 2018

Besøg Det Centrale Handicapråds hjemmeside

 

Fakta om Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt råd, som er nedsat for at rådgive regering og Folketing samt centrale offentlige myndigheder i handicapspørgsmål. Derudover skal Det Centrale Handicapråd være dagsordensættende og drøfte overordnede problemstillinger, fremtidige udfordringer og perspektiver i forhold til personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd består af en formand og 16 medlemmer, der blandt andet repræsenterer handicaporganisationerne, de kommunale parter, arbejdsmarkedets parter og forskningsverdenen. To af medlemmerne er personligt udpeget af børne- og socialministeren. Derudover har Børne- og Socialministeriet og Institut for Menneskerettigheder hver en observatør.

Yderligere oplysninger

Pressetelefon: 41851360
Kontorchef Hanne Stig Andersen,  hsa@sm.dk , tlf. 41 85 12 94