Ny arbejdsgruppe skal gøre det lettere at være frivillig

09-05-2018

Børne- og socialminister Mai Mercado nedsætter en arbejdsgruppe, der skal gennemse det statslige støttesystem på det frivillige sociale område.

Det skal være mere enkelt og nemmere at gennemskue, hvordan frivillige foreninger og organisationer kan få støtte og tilskud fra staten, og hvordan tilskuddene fx administreres. Det er afgørende for at hjælpe den frivillige sektor, mener børne- og socialminister Mai Mercado, som derfor beder en arbejdsgruppe om at komme med forslag til, hvordan støttestrukturen kan forbedres.

Hun siger: 

Vi skal værne om det frivillige Danmark, og de frivillige skal bruge flest mulige kræfter på dét, det hele handler om: De frivillige indsatser. Det gør vi blandt andet ved at have en infrastruktur, der støtter og udvikler sektoren. Derfor er det så vigtigt, at vi får lavet det her gennemsyn af den statslige støttestruktur. Og det er afgørende, at de frivillige selv bliver inddraget i arbejdet, så vi bedre kan nå målet om, at det skal være lettere at være frivillig.

- Mai Mercado

Arbejdsgruppen er et initiativ i Strategi for et stærkere civilsamfund , der indgik i satspuljeaftalen for 2018-2021.Den består af Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, Finansministeriet, KL og Frivilligrådet.

Centrale aktører på det frivillige sociale område – Røde Kors, Ældresagen, ISOBRO, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og Center for Frivilligt Socialt Arbejde – vil blive inddraget som høringsparter af arbejdsgruppens afrapportering. Derudover vil frivillige sociale foreninger og organisationer få mulighed for at udpege elementer og processer i tilskudsadministrationen, der opfattes som uhensigtsmæssige eller bureaukratiske.

Arbejdsgruppen skal afrapportere primo august til børne- og socialministeren.

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen

 

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Christine Staugaard Rasmussen, csra@sm.dk , tlf.: 41 85 10 91

Pressemedarbejder Nanna Lodberg Theut, nlot@sm.dk , tlf.: 41 85 10 05