Socialtilsynsreformen på rette spor

23-05-2018

Overordnet set er de politiske intentioner med socialtilsynsreformen og de fem socialtilsyn blevet indfriet. Det viser en ny evaluering, som også slår fast, at de centrale elementer i reformen er blevet implementeret.

Intentionerne med socialtilsynsreformen, som regeringen indgik en aftale med alle Folketingets partier om i 2012, er indfriet, konkluderer en evaluering af reformen. De fem socialtilsyn lever op til intentionen om, at alle tilbud skal have mindst et årligt tilsynsbesøg. De fleste plejefamilier og tilbud har således haft besøg af socialtilsynet i 2017 - både anmeldt og uanmeldt. Samtidig fortæller de bl.a., at de oplever, at samarbejdet er godt, og at tilsynet bidrager til udvikling og læring i tilbud og plejefamilier.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Evalueringen viser, at der er behov for at udvikle praksis på enkelte områder. Det skal ske for at styrke ensartetheden og systematikken på tværs af de fem socialtilsyn og for at udvikle kvaliteten i varetagelsen af tilsynsopgaven. Det skal vi have på plads. Når det er sagt, er jeg godt tilfreds med, at det overordnet set ser positivt ud med socialtilsynsreformen og socialtilsynene. Evalueringen viser, at tilsynene udvikler sig i den rigtige retning, og at tilbud og plejefamilier synes, de har et godt samarbejde med socialtilsynene.

- Mai Mercado

Børne- og socialministeren vil nu følge op på aftalen om socialtilsynsreformen og evalueringen med dialog med de relevante interessenter og med en drøftelse med Folketingets partier.

Læs evalueringen på Socialstyrelsens hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Hein, mhei@sm.dk , tlf.: 41 85 14 83

Chefkonsulent Lone Larsen, lla@sm.dk , tlf.: 41 85 10 28