Stor tilslutning til dagpengesystemet – men risiko for at nyuddannede bliver fastholdt i ledighed

05-05-2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør i dag to nye analyser af dagpengesystemet. Den ene gør op med myten om, at dagpengesystemet er under pres på grund af reformer. Den anden analyse ser nærmere på den særlige danske ordning, som giver nyuddannede ret til dagpenge. Ordningen fylder mere og mere i dagpengesystemet og kan være med til at fastholde nyuddannede i ledighed.

Der er gennemført en række reformer, som har bidraget til at få mange tusinde danskere i job. Nogle har peget på, at reformerne vil gøre dagpengesystemet uattraktivt og erodere tilslutningen. En ny analyse – ”Forsikring mod arbejdsløshed” - gør op med den myte. 70 pct. af de 25-59-årige er medlem af en a-kasse og forsikrer sig dermed mod ledighed. Det tal har været forholdsvist stabilt de seneste 25 år.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Beskæftigelsen har netop sat rekord. Så langt var vi ikke nået uden rimelige og fornuftige reformer, der styrker dansk økonomi. Reformmodstanderne har malet et utal af skræmmebilleder op. Med dagens analyser tager vi livtag med myten om, at reformerne eroderer fundamentet under dagpengesystemet. Vi fik folk i job, og opbakningen til dagpengesystemet er uforandret.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Normalt kræver det tilknytning til arbejdsmarkedet at få ret til dagpenge. Danmark har dog en særlig ordning, som betyder, at nyuddannede kan få ret til dagpenge uden at have været en del af arbejdsmarkedet. Knap 90.000 unge afsluttede i perioden oktober 2016 til september 2017 en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mange af dem har fundet et job, inden de har taget den afsluttende eksamen, men der er også mange, som kommer direkte på dagpenge. Her kan de få den såkaldte dimittendsats, som er lidt lavere end den normale sats.

Siden 2013 har dimittendledigheden ligget stabilt omkring 20.000 fuldtidspersoner. Men samtidig er det totale antal dagpengemodtagere faldet fra 120.000 til 80.000 fuldtidspersoner. Det viser analysen ”Dagpenge til nyuddannede” fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

De nyuddannede fylder mere og mere i dagpengesystemet. I nullerne var omkring hver tiende dagpengemodtager dimittend. I dag gælder det for hver fjerde. Lige nu melder mange virksomheder om mangel på arbejdskraft. I den situation er det paradoksalt, at så mange nyuddannede lever af offentlig forsørgelse. Men vores nuværende regler ansporer desværre de unge til at tage en tur forbi dagpengesystemet, inden de siger ja til et arbejde. For de kan få flere penge mellem hænderne, end de har været vant til under deres uddannelse.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Analysen ”Dagpenge til nyuddannede” viser også, at det især er de nyuddannede med lange videregående uddannelser, der efter sidste eksamen lever af dimittend-dagpenge.

Af alle nyuddannede i 2015 med en lang videregående uddannelse modtog 61 pct. dagpenge på dimittendsats, mens det kun gjaldt for 29 pct. blandt nyuddannede med en erhvervsfaglig uddannelse.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Jeg ved, at mange går efter drømmejobbet, når de forlader studiet. Men selv om man har taget en lang uddannelse, så skal man stadig søge bredt og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har et dagpengesystem for at forsørge folk, som er så uheldige, at de mister deres job, og skal bruge tid på at finde et nyt. Vi har ikke et dagpengesystem for at forsørge unge, som lige har fået betalt en uddannelse betalt af samfundet. Vi har brug for deres arbejdskraft, og man har ikke en automatisk ret til at få drømmejobbet i første hug.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Fakta

Nyuddannede, der har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan få dagpenge på dimittendsats, hvis de er indmeldt i en a-kasse senest 14 dage efter dimission.

For dimittender uden forsørgerpligt er satsen 71 pct. af højeste dagpengesats, mens den er 82 pct. for dimittender med forsørgerpligt. Dimittender er omfattet af en karensperiode på en måned.

Dimittender kan dog få dagpenge fra første ledighedsdag, hvis de har været medlem af en a-kasse i mindst ét år inden dimission.

Det er gratis for studerende under 30 år at blive medlem af en a-kasse.

 

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Kronholm Frænde, mkfr@oim.dk, tlf. 72 28 24 18

Kontorchef Søren Hasselpflug, soha@oim.dk, tlf. 72 28 24 71