Aftale på plads om et nyt og samlet familieretligt system

27-03-2018

Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om en grundlæggende ændring af det system, der møder familier, som bryder op.

Regeringen er sammen med alle Folketingets partier blevet enige om et nyt familieretligt system, hvor hensynet til barnet er altafgørende.

Aftalen omfatter bl.a.:

* Etablering af en ny myndighed, Familieretshuset, hvor alle sager starter, og hvor familierne mødes med rådgivning og konflikthåndtering.

* Klar domstolsinddragelse, idet indgribende afgørelser skal træffes ved dom i Familieretten. Alle klagesager behandles i domstolssystemet.

* Etablering af en børneenhed, der skal sikre et klart fokus på barnets trivsel i processen.

* Styrket samarbejde med kommunen.

Regeringen vil i efteråret 2018 fremlægge lovforslag, der skal udmønte aftalen. Det nye familieretlige system forventes at stå klar til 1. april 2019.

 

Kontakt til ordførerne bag aftalen

Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5178

Karin Nødgaard, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 4219

Carl Holst, socialordfører, Venstre, tlf.: 6162 4468

Maria Reumert Gjerding, familieordfører, Enhedslisten, tlf.: 6162 5865

Laura Lindahl, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 6162 4571

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Marianne Jelved, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 4609

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Orla Østerby, socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4914

 

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Malene Vestergaard, mve@sm.dk , tlf.: 26 46 10 03

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)