Flere stillede op ved seneste kommunalvalg

16-03-2018

Flere borgere valgte ved seneste kommunalvalg at lade deres billede komme op i toppen af lygtepælene. I alt var der 473 flere personer, der valgte at stille op til det seneste kommunalvalg i forhold til 2013. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Den 21. november 2017 var der valg til de 98 kommunalbestyrelser og til de fem regionsråd.

 

I alt 9.556 personer valgte at stille op til kommunalbestyrelserne, hvilket er en stigning i forhold til 2013, hvor 9.083 personer stillede op.

 

Der er også sket en stigning i antallet af personer, der stillede op til regionsrådene. Sidste år stillede 1.386 personer op til regionsrådene, mens der i 2013 blot var 1.163 personer, der stillede op.

 

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

 

”Det glæder mig at se, at der er en stigende lyst blandt borgerne til at stille op og deltage i demokratiet. Det vidner samtidig om, at det danske demokrati er robust i en verden, hvor der er pres på det i andre lande.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Unges tilknytning til demokratiet styrkes

Økonomi- og indenrigsministeren er også glad for at se, at der ved det seneste kommunalvalg var flere unge, der havde fået smag for kommunalpolitik. Blandt de unge under 20 år var der 17 pct. flere, der stillede op til det seneste kommunalvalg i forhold til det i 2013. Og det er ikke kun kommunalpolitik, som flere unge har vist interesse for. Ser man på antallet af unge i samme aldersgruppe, der valgte at stille op til regionsvalget, så er det antal steget med 55 pct. fra 2013 til sidste år.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Det er positivt, at et stigende antal unge brænder for politik. Det understreger, at Danmark er et land, hvor også det nære demokrati fylder hos den enkelte borger. Det er vigtigt i en tid, hvor flere hævder, at demokratiet er udfordret.”

 

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 12 06