Kommunerne har de tilbud, der er behov for, til borgere med svære spiseforstyrrelser

19-03-2018

Socialstyrelsen vurderer, at kommunerne efter kommunalreformen har et tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til de mennesker, der lider af svære spiseforstyrrelser.

Rundt om i landet var der 16 højt specialiserede tilbud til børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser i 2016. Det viser kommunernes afrapportering til Socialstyrelsen, og på den baggrund har styrelsen konkluderet, at der er nok tilbud, koordination og planlægning på tværs af kommuner for målgruppen.

Det er tredje gang, at kommunerne har afrapporteret til Socialstyrelsen om tilbud på det mest specialiserede socialområde. Afrapporteringerne blev aftalt i forbindelse med evalueringen af kommunalreformen i 2013 for at sikre, at kommunerne ikke mistede viden om og tilbud til borgere med særlige og komplekse behov. Tidligere er der afrapporteret om indsatser for voksne med erhvervet kompleks hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Svære spiseforstyrrelser er invaliderende, og derfor skal der være højt specialiserede tilbud til borgere, som kæmper med de lidelser. Det her er borgere, som har alvorligt brug for specialiseret viden og hjælp, hvis de skal blive raske og komme tilbage til en hverdag og et normalt liv . Det er vigtigt, at de oplever, at de har adgang til hjælp, og at de bliver taget alvorligt.

- Mai Mercado

Det er kommunernes opgave at organisere den rehabiliterende indsats for de borgere, der har en svær spiseforstyrrelse. Derfor vurderer Socialstyrelsen ikke, hvordan kommunerne visiterer til tilbuddene, ligesom styrelsen heller ikke vurderer den samlede kvalitet af tilbuddene.

Socialstyrelsen lavede i 2015 nationale retningslinjer for rehabilitering af borgere med svære spiseforstyrrelser, som kommunerne kan bruge og lade sig inspirere af, når de planlægger indsatser for borgerne.

Læs om afrapporteringen på Socialstyrelsens hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Pressetelefonen i Børne- og Socialministeriet, tlf.: 41 85 13 60

Fuldmægtig Sara Rasmussen, sra@sm.dk , tlf.: 41 85 10 16