Fordelingen af godt 1,1 milliard kroner til børn og socialt udsatte grupper er på plads

01-11-2018

Partierne bag satspuljen har indgået en aftale om fordelingen af satspuljemidler på det sociale område for perioden 2019-2022. Der er bl.a. afsat penge til indsatser for anbragte børn, mennesker ramt af senfølger efter seksuelle overgreb, udsatte børn, unge og familier samt et nyt familieretligt system.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en aftale om satspuljen for 2019-2022 på socialområdet.

Aftalen fordeler godt 1,1 mia. kroner på det sociale område til indsatser for børn, unge og familier, fx for børn, der er anbragt uden for hjemmet, samt indsatser for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Aftalen indeholder desuden en styrket indsats for mennesker, der er udsat for fysisk og psykisk vold samt initiativer mod stalking. Herudover indgår der bl.a. også indsatser for unge hjemløse og mænd i krise samt driftsstøtte til en række organisationer, fx Reden Aalborg.

Med aftalen fortsætter partierne bag satspuljen samtidig de senere års fokus på større projekter og bedre evalueringer. Derfor indgår der i årets satspuljeaftale ca. 255 mio. kroner til indsatser for udsatte børn og unge og deres familier gennem et Udviklings- og Investeringsprogram (UIP) på børneområdet. Programmet skal sikre en bedre gennemførelse, evaluering og udbredelse af projekterne.

Med dette års satspuljeaftale på socialområdet styrkes endvidere den frivillige sektor med et initiativ om at udvikle retningslinjer for ”good governance”, der skal fremme god ledelse og sunde principper i organisationerne. Desuden oprettes en whistleblowerordning for civilsamfundet, som frivillige organisationer på det sociale område kan benytte, hvis der er fejl eller uregelmæssigheder i tildelingen af tilskud. 

Læs aftalen om satspuljen på børne- og socialområdet 2019-2022

Se hvordan økonomien for satspuljemidlerne for 2019-2022 fordeler sig


Kontakt til ordførerne bag Satspuljen

Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5178

Ane Halsboe-Jørgensen, børneordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5180

Karin Nødgaard, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 4219

Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 5190

Martin Geersten, socialordfører, Venstre, tlf.: 2010 4242

Laura Lindahl, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 6162 4571

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Marianne Jelved, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 4609

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Brigitte Klintskov Jerkel, børne- og socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4915


Kontakt Børne- og Socialministeriet

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)