Nu er de enklere regler på frivilligområdet klar

31-10-2018

Arbejdet med at forenkle reglerne for civilsamfundet er færdigt, og 15 initiativer skal nu gøre hverdagen nemmere for frivillige på det sociale område.

Simplere krav til revision og budgetter, enklere regler og mere overskuelig økonomi. Sådan lyder et par af de tiltag, som inden længe kan få de frivillige på det sociale område til at sænke skuldrene og koncentrere sig om at hjælpe udsatte borgere.

15 forslag til en simplere støttestruktur har nu været i høring og er klar til at komme ud og gøre livet nemmere for de frivillige. Børne- og socialminister Mai Mercado glæder sig over forslagene. Hun siger:

Vi er nået i mål med et af de ønsker, der står højt på min ønskeseddel, nemlig at gøre livet nemmere for de frivillige organisationer. Det skyldes ikke mindst et godt samarbejde med organisationerne på området, som har bidraget konstruktivt i arbejdet. Nu glæder jeg mig til at se forslagene blive til virkelighed, så de frivillige kan bruge mindre tid ved skrivebordet og mere tid på det sociale arbejde.

- Mai Mercado

Ændringen af støttestrukturen er en del af regeringens " Strategi for et stærkere civilsamfund " fra 2017, hvor et af initiativerne var at fjerne unødvendigt bureaukrati fra foreningerne.

Den forbedrede støttestruktur er desuden en del af regeringens afbureaukratiseringsreform, som skal gøre op med besværlige regler på en række områder. Innovationsminister Sophie Løhde siger:

Med de nye initiativer får de frivillige mere tid til arbejdet med at gøre noget godt for borgerne og samfundet. Og det er jo præcis det, frivillighed handler om: At bruge kræfterne på mennesker og ikke på bøvlet papirarbejde, og det giver vi nu langt bedre mulighed for med den forenklede støttestruktur.

- Sophie Løhde

Også i Frivilligrådet, som har siddet med i den indledende arbejdsgruppe, er der tilfredshed med, at det nu bliver lettere at være en frivillig social organisation. Formand for Frivilligrådet Mads Roke Clausen siger:

Jeg er rigtig glad for, at de frivillige sociale organisationer nu har udsigt til at komme af med en del dobbeltarbejde, og at mindre organisationer ikke skal være underlagt samme bureaukrati som de store. Jeg håber, at de her forslag nu bliver til virkelighed og kan udgøre et stort skridt til mindre bureaukrati, og at vi kan fortsætte ad det samme spor i fremtiden med endnu flere forbedringer for sektoren. 

- Mads Roke Clausen

Sammen med de 15 forslag offentliggøres også nogle af de væsentligste analyser og høringssvar, som arbejdsgruppens anbefalinger bygger på. Blandt andet offentliggøres en spørgeskemaundersøgelse, som Socialstyrelsen har udarbejdet som led i arbejdsgruppens arbejde.

I spørgeskemaundersøgelsen har 194 frivillige sociale organisationer kommet med forslag til, hvordan tilskudsadministrationen på det frivillige sociale område kan blive bedre og mere enkel.

Arbejdsgruppen har bestået af Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet, KL og Frivilligrådet. Høringssvarene er kommet fra CFSA, FriSe, Røde Kors, Ældre Sagen og ISOBRO.

Hent dokumenter fra arbejdsgruppen

Hent afrapportering fra arbejdsgruppen om den statslige støttestruktur og tilskudsadministration på det frivillige sociale område

Hent spørgeskemaundersøgelse af tilskudsadministration på det frivillige sociale område

Hent rapporten 'Støttestrukturen på civilsamfundsområdet'

Hent beskrivelse af den nuværende statslige tilskudsadministration på det frivillige sociale område

Hent høringssvar fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, FriSe, ISOBRO, Røde Kors og Ældre Sagen


Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Christine Staugaard Rasmussen, csra@sm.dk , tlf.: 41851091

Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk , tlf.: 41851266