Nyt udspil skal hjælpe tusindvis af borgere med handicap i arbejde

01-10-2018

Regeringen er klar med en række initiativer, som skal lette vejen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Der afsættes 120 millioner kroner til at realisere initiativerne. Med udspillet lancerer regeringen også et nyt beskæftigelsespolitisk mål for personer med handicap.

Det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har aldrig været højere. Alligevel er det kun hver tredje person med et større handicap, der er i job, og der florerer fortsat mange fordomme om, hvad personer med handicap kan bidrage med.

Det ønsker regeringen at gøre noget ved og har opstillet et nyt beskæftigelsespolitisk mål for personer med handicap. 13.000 personer med et større handicap skal i beskæftigelse frem til 2025. Samtidig afsætter regeringen 120 millioner kroner til en række initiativer fordelt på fire indsatsområder: 

  • Mindre bureaukrati og smidigere overgange fra fx uddannelse til job
  • Målrettet indsats for et få flere med handicap i job
  • Bedre uddannelsesmuligheder
  • Mere viden om handicap og færre fordomme

 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

Jeg har store forventninger til udspillet. Det er mange år siden, at der sidst blev sat målrettet ind på området. Nu er det slut med skåltaler og gode idéer. Der skal handling til. Det skylder vi den enkelte med handicap, som både kan og vil bidrage, og de mange virksomheder, som mangler arbejdskraft.

Derfor har regeringen også sat et klart mål for udspillet. 13.000 personer med handicap skal i beskæftigelse. Vi vil inden for kort tid indbyde satspuljepartierne til forhandlinger, hvor vi håber på en bred politisk opbakning til, at vi skal gøre noget ekstraordinært for at få flere personer med handicap i job.

- Troels Lund Poulsen 

Børne- og Socialminister Mai Mercado siger:

Med udspillet tager vi et stort og vigtigt skridt i retning af at få flere mennesker med handicap inkluderet i fællesskaberne rundt om på landets arbejdspladser. Jeg er særligt glad for, at vi får skabt en helt ny samlet platform, hvor borgere, virksomheder og jobcentre kan få en let og overskuelig indgang til viden om handicap, støttemuligheder og de mange kompetencer og potentialer, som mennesker med handicap kan bidrage med.

Der er brug for at arbejde med viden og fordomme, så virksomhederne ikke holder sig tilbage for at ansætte mennesker med handicap, fordi de ikke kender til ansøgernes kompetencer, el- ler fordi de ikke kender mulighederne for støtte.

- Mai Mercado 

Udspillet indgår i regeringens oplæg til satspuljeforhandlingerne for 2019.

Læs hele regeringens handicapudspil


Pressekontakt

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: Tlf. 4185 1360

Beskæftigelsesministeriets pressetelefon: Tlf.  5123 2830