Der er snart Europa-Parlamentsvalg: Nu kan du brevstemme

15-04-2019

Fra i dag har du mulighed for at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.

Søndag den 26. maj 2019 er der valg til Europa-Parlamentet i Danmark. Du kan stemme på valgdagen ved at møde op på det valgsted, du er tilknyttet. Men du har også mulighed for at brevstemme, hvis det passer dig bedre. Hvis du brevstemmer, er der ikke ét bestemt sted, du skal møde op, og du kan derfor brevstemme i enhver kommune.

Du kan brevstemme fra i dag til og med torsdag den 23. maj 2019.

Sådan brevstemmer du

 • Du kan brevstemme i en hvilken som helst kommune og ikke blot i den kommune, hvor du bor.

 • Du kan for eksempel møde op på et borgerservicecenter og brevstemme. Nogle kommuner giver også mulighed for at brevstemme på biblioteker eller andre steder. Kontakt kommunen, eller gå ind på kommunens hjemmeside for at se, hvor du kan brevstemme, og hvad åbningstiderne er.

 • Du skal huske at medbringe legitimation, for eksempel kørekort, pas eller sundhedskort, når du møder op for at brevstemme.

 • Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen. Men du kan godt brevstemme igen inden for fristen – så er det din nyeste brevstemme, der tæller.

 • Hvis du er statsborger i et andet EU-land og bor i Danmark, kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Du skal søge om at blive optaget på valglisten i den kommune, hvor du bor. Fristen for at søge er den 23. april 2019. Alle EU-borgere bosat i Danmark har fået direkte besked om deres rettigheder.

Hvis du er i udlandet  

 • Hvis du opholder dig i udlandet, kan du brevstemme på enhver dansk repræsentation, dvs. på den danske ambassade eller det danske konsulat i det land, hvor du opholder dig.

 • Brevstemmeafgivningen i udlandet begyndte allerede den 26. februar 2019.

 • Hvis du brevstemmer i udlandet, skal du gøre det i så god tid, at brevstemmen kan nå hjem til din kommune, før valghandlingen går i gang på valgdagen søndag den 26. maj 2019 kl. 9.00.

 • Hvis du er dansk statsborger og bor i et andet EU-land, kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark (og brevstemme i udlandet). Du skal søge om at blive optaget på valglisten hos Københavns Kommune. Fristen for at søge er den 23. april 2019.

Baggrund

 • Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år.

 • I Danmark vælges 14 medlemmer af Parlamentet. Det 14. mandat tiltræder dog først, når Storbritannien udtræder af EU.

 • Ved Europa-Parlamentsvalg i Danmark er der kun én valgkreds. Det vil sige, at alle vælgere kan stemme på alle kandidater og partier, der stiller op.

Få flere nyheder om #epv19: Følg @valgDK på Twitter.

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 12 06

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17