Du kan benytte hjælpemidler og vælge et mere handicapvenligt valgsted ved valg til Europa-Parlamentet

26-04-2019

Hvis du har et handicap, kan du bruge luppe, hæve-/sænkeborde og andre hjælpemidler, når du skal til stemmeurnerne søndag den 26. maj.

Hvis du har et handicap eller i øvrigt har brug for hjælp, når du skal sætte dit kryds på stemmesedlen til Europa-Parlamentsvalget, kan du bruge en række særlige hjælpemidler. Du kan også søge om at blive flyttet til et andet valgsted.

Du kan på alle valgsteder få stillet en lup til rådighed. Luppen kan forstørre teksten på stemmesedlen og gøre den nemmere at læse. Når du skal sætte dit kryds, har du også mulighed for at bruge en lidt tykkere sort pen, så du tydeligt kan se, hvor du har sat krydset.

Som noget nyt er der på alle valgsteder opsat en LED-lampe i et stemmerum, så du selv kan tilpasse lysstyrke og lysfarve. Derudover har du som noget nyt også mulighed for at benytte et særligt forstørrelsesapparat kaldet CCTV, der kan forstørre stemmesedlen op på en skærm og lader dig regulere forstørrelse og kontrast. CCTV’et vil være på mindst ét valgsted i hver kommune. LED-lampen og CCTV’et blev stillet til rådighed som forsøg i fem kommuner ved det kommunale og regionale valg i 2017.

Det er desuden muligt at stemme ved et hæve-/sænkebord på mindst ét valgsted i hver kommune. Det kan være en fordel, hvis du for eksempel er kørestolsbruger.

Hvis CCTV’et eller hæve-/sænkebordet er på et andet valgsted end det, du er tilknyttet, kan du søge om at blive flyttet til det pågældende valgsted.

Hjælpemidlerne er også til rådighed, hvis du brevstemmer i kommunen. Luppen, den sorte pen og LED-lampen er på alle brevstemmesteder, og hæve-/sænkebordet og CCTV’et er på mindst ét brevstemmested i kommunen.

Du kan søge om at stemme på et mere handicapvenligt valgsted

Hvis du har et handicap eller har nedsat førlighed, kan du fra søndag den 28. april 2019 søge om at stemme på et andet valgsted end det, du er tilknyttet. Det kan for eksempel være relevant, hvis du ønsker at benytte hæve-/sænkebordet eller CCTV’et, som kun findes på visse valgsteder, eller hvis du ønsker at stemme et sted, der har færre trapper, eller hvor adgangen er mere handicapvenlig.

Hvis du ønsker at skifte valgsted til Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019, skal du søge om det hos din kommune senest kl. 12 torsdag den 16. maj 2019. Du kan søge om at skifte valgsted ved at udfylde ansøgningsskemaet eller ved at kontakte din kommune telefonisk. Her kan du finde ansøgningsskemaet.

Du skal kontakte borgerservice i din kommune for at finde ud af, hvilket valgsted du er tilknyttet. Borgerservice kan også hjælpe med at finde et andet valgsted, der bedre opfylder dine behov.

Din ansøgning gælder kun for Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019. Hvis du for eksempel ved det kommende folketingsvalg også ønsker at skifte valgsted, skal du søge kommunen om det igen.

Fakta om hjælpemidler

  •         Sorte penne, der kan gøre afkrydsningen tydeligere.
  •         Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Luppen kan stå selv, så vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen.
  •         (NY) LED-lampe, hvor vælgeren selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald.
  •         Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.
  •         (NY) Forstørrelsesapparat (CCTV), der kan forstørre stemmesedlen, og som giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast.

 Få flere nyheder om #epv19: Følg @valgDK på Twitter.

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 12 06

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17