Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille efterspørger mere kvalificeret debat om offentlige udgifter

26-04-2019

Analyse giver ny viden om forskellige offentlige udgifters effekt på økonomien.

I Danmark bruger den offentlige sektor cirka 1.100 milliarder kroner hvert år på alt fra veje og kultur til kontanthjælp og løn. Hvad og hvordan pengene bliver brugt har stor betydning for velstanden.

En ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at det kan skabe øget økonomisk vækst og velstand i Danmark, hvis de offentlige kroner i højere grad blev brugt på investeringer i infrastruktur, uddannelse og forskning frem for på andre områder uden tilsvarende positive, langsigtede effekter.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

I Danmark bruger vi, hvad der svarer til halvdelen af vores bruttonationalprodukt på offentlige udgifter. Det er et højt tal, som jeg gerne så blev lavere. Men desværre handler debatten alt for lidt om, hvordan pengene kan bruges klogt. Denne analyse viser, at der er markante velstandsgevinster, når vi for eksempel bygger veje, uddanner befolkningen og investerer i forskning. Det er ikke tilfældet for mange andre typer af forbrug. Det er vigtigt, at denne viden får mere plads i den offentlige debat. For større velstand vil komme os alle til gode.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Analysen viser, at vi i Danmark bruger cirka hver femte offentlige krone på infrastruktur, uddannelse og forskning. Udgifter til disse områder har ifølge internationale studier en direkte effekt på et lands økonomiske vækst og velstand. Det bidrager nemlig til at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet.   

Ifølge analysen kunne Danmarks bruttonationalprodukt på sigt løftes med omtrent to procent, hvis andelen af udgifterne til infrastruktur, uddannelse og forskning blev sat op med 10 milliarder kroner. Løftet i BNP svarer til næsten 50 milliarder kroner – eller udgifterne til at drive folkeskolen i et helt år.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Lone Ank, lonak@oim.dk, tlf. 25 43 98 61