Regeringen: Begge forældre skal sikres digital post om fælles børn

19-04-2019

I dag modtager begge forældre ikke altid post om deres fælles børn. I mange tilfælde sendes den kun til moderen. Derfor vil regeringen ændre ligestillingsloven, så myndighederne fremover er tydeligt forpligtet til at sende digital post til begge forældre, når der er fælles forældremyndighed.

Er det mor eller far, der skal have digital post, når børnene skal vaccineres eller skal skrives op til dagtilbud eller skole? Begge to, mener regeringen, som derfor fremsætter en ændring af ligestillingsloven.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen siger: 

Forældre skal behandles ligeværdigt, og lovgivningen skal gøres tidssvarende. Det er den ikke, hvis det offentlige kun kommunikerer med den ene forælder. I anden lovgivning har vi ligestillet forældrene, men det halter fortsat, når det drejer sig om den digitale kommunikation. Med klare regler på området får forældrene mulighed for at være forældre på lige fod. Ellers sender det offentlige et signal om, at fædre og mødre ikke er ligestillede, og at mødre er hovedansvarlige for fælles børn.

- Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen

Det offentlige har i dag en uens praksis for digital kommunikation til forældre om fælles børn. Ofte er det mødrene, der modtager den digitale post om sundhedspleje, tandlægeaftaler og om dagtilbud, viser en analyse foretaget af Institut For Menneskerettigheder i 2015.

Ændring skal træde i kraft i 2021
Lovændringen pålægger, at myndighederne sender digital post til begge forældre om fælles børn, medmindre anden lovgivning hindrer det. Lovændringen vil gælde, uanset om forældrene er samboende eller ej og uanset køn, og den skal træde i kraft i forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning i 2021.

Innovationsminister Sophie Løhde siger: 

Fædre og mødre er naturligvis ligestillede, når de har fælles forældremyndighed. Og det skal også afspejles ved, at begge forældre får beskeder, aftaler og tilbud om deres børn i deres digitale postkasse. Derfor vil vi ændre loven, så vi ikke hænger fast i fortiden, hvor den ene forælder vægtes højere end den anden.

- Innovationsminister Sophie Løhde

At den digitale post om fælles børn alene sendes til mødrene, står i modstrid med regeringens ændringer af forældreansvarsloven og ligedelingen af børne- og ungeydelsen.

Hverken ligestillingsloven eller anden lovgivning forholder sig i dag konkret til informering af forældre. Og det er det, regeringen vil ændre med det her lovforslag.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Forældreskab er langt hen ad vejen et ligeværdigt samarbejde mellem forældrene, uanset om de bor sammen eller ej. Initiativet ligger fint i tråd med det nye familieretlige system, som også har fokus på det ligestillede forældreskab og bl.a. gør det muligt for forældre i brudte familier at aftale delt bopæl for deres barn. Jeg mener, at det er vigtigt for et godt samarbejde mellem forældrene, at de føler sig lige meget værd – og et godt samarbejde er vigtigt for barnets trivsel.

- Børne- og socialminister Mai Mercado

Lovforslag om ændring af ligestillingsloven vedrørende digital post til forældre om fælles barn fremsættes i lovprogrammet 2019/20 med henblik på at træde i kraft i 2021.


For yderligere oplysninger:

Innovationsminister Sophie Løhde: Presserådgiver Signe Dalgas Damgaard, tlf. 2526 2762
Børne- og socialminister Mai Mercado: Pressetelefonen tlf. 4185 1360
Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen: Presserådgiver Morten Kaus, tlf. 2053 1704