Social- og indenrigsministeren modtager anbefalinger fra Rådet for Socialt Udsatte

19-08-2019

Social- og indenrigsminister Astrid Krag hilser anbefalinger fra Rådet for Socialt Udsatte velkommen.

Rådet for Socialt Udsatte har i dag udgivet sin årsrapport for 2019. Rapporten handler bl.a. om de temaer, som rådet har beskæftiget sig med i det forgangne år.

Rapporten udkommer årligt og er et vigtigt pejlemærke på det sociale område. Social- og indenrigsminister Astrid Krag er enig, når rapporten peger på, at der er store udfordringer på det sociale område.

”Rapporten sætter en tyk streg under, at vi ikke er kommet i mål med vores ønske om at sikre alle trygge rammer og gode muligheder i livet. Og at indsatsen for de mest udsatte mennesker i vores samfund ikke har vejet så tungt som diskussionerne om skattelettelser under den borgerlige regering. Det går godt i Danmark, men alligevel ser vi, at alt for mange mennesker stadig lever på kanten af samfundet. Og mens samfundet er blevet rigere, vokser flere børn op i fattige familier. Det trækker spor fra barndommen og ind i voksenlivet, når stadig flere børn er afskåret fra fritidsinteresser, ferier og sociale aktiviteter. Derfor arbejder regeringen på at sikre, at de mest udsatte familier får lidt mere luft i budgettet, og vi vil hurtigst muligt præsentere et midlertidigt børnetilskud til de familier, der er hårdest ramt.”

- Astrid Krag

Ud over fattigdom behandler årsrapporten en række andre sociale emner. Rapportens 11 anbefalinger handler bl.a. om socialt udsatte borgeres sundhed, hjemløshed, socialt frikort, bisidderordninger og finansiering på socialområdet.  

”Rådet for Socialt Udsatte er en vigtig stemme i den socialpolitiske debat og sætter fingeren på præcis nogle af de problemer, som vi i regeringen også er stærkt optaget af at løse. Vores klare ambition er et samfund, hvor ingen bliver opgivet, og det kræver, at vi tænker socialpolitik på en ny måde. Om lidt skal der forhandles om kommunernes og regionernes økonomi, og her er socialområdet en vigtig prioritet. Vi løser ikke det hele på en gang, men nu går vi i gang.”

- Astrid Krag

Læs rapporten på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside


Fakta

Rådet for Socialt Udsatte er et uafhængigt råd under Social- og Indenrigsministeriet og fungerer som talerør for socialt udsatte borgere. Rådet udgiver hvert år en rapport om socialt udsattes situation og kommer med anbefalinger til, hvordan indsatsen på socialområdet kan blive bedre.


Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk, tlf. 41 85 12 66

Fuldmægtig Lene Østergaard Bennetsen, leob@sm.dk, tlf. 41 85 10 16