Udpegning af medlemmer til det rådgivende udvalg i Familieretshuset

20-08-2019

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har nu udpeget medlemmer til et rådgivende udvalg i Familieretshuset. Udvalget skal være med til at sikre kvaliteten i Familieretshusets sagsbehandling og den løbende udvikling af Familieretshusets støtte og rådgivning til børn samt tilbud om rådgivning og konflikthåndtering.

Den 1. april 2019 trådte et nyt familieretligt system i kraft. Samtidig blev Familieretshuset, som skal varetage opgaver på det familieretlige område i medfør af lov om Familieretshuset, etableret. 

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

"Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at sammensætte det rådgivende udvalg i Familieretshuset med så kompetente og engagerede mennesker. I Familieretshuset arbejder man på højtryk med at få flere hænder til at løfte opgaven, og nu får vi altså også nedsat et kompetent udvalg, der skal rådgive huset og være med til at sikre, at vi passer på børnene, tilbyder høj kvalitet og hele tiden udvikler os."

- Astrid Krag

Udvalget nedsættes for en 4-årig periode. Familieretshusets direktør, Anette Hummelshøj, er formand for udvalget, og medlemmer af udvalget er:

 Anni Højmark, retspræsident ved retten i Svendborg (efter indstilling fra Domstolsstyrelsen)

Ingrid Hartelius Dahl, juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår

Mai Heide Ottosen, seniorforsker ved VIVE

Anton Rasmussen, børne- og familiechef i Ikast-Brande kommune og medlem af Børne- og Kulturchefforeningens landsdækkende Børne- og Familienetværk

Jan Kaa Kristensen, psykolog og tidligere projektleder i Center for Familieudvikling

Jesper Lohse, formand for Foreningen Far

Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen

Viggo Bækgaard, advokat og formand for Landsforeningen Børn og Samvær

René Vinding Christensen, seniorrådgiver i Mandecentret

Anne-Sofie Theilgaard, juridisk rådgiver i Lev uden Vold.

Yderligere oplysninger

Familieretshuset kan kontaktes på:

Pressetelefon: 25 32 15 21
Pressemail: presse@familieretshuset.dk