Det kommende års satser på socialområdet

04-12-2019

Satserne for 2020 på socialområdet er nu offentliggjort.