Børn skal skabe bæredygtige løsninger på sociale samfundsproblemer

18-02-2019

Børn skal finde på gode ideer, der løser og sætter fokus på socialt udsatte og sårbare grupper i samfundet. Fonden for Entreprenørskab og Børne- og Socialministeriet er gået sammen i et samarbejde om dette års tema i opfinderkonkurrencen Projekt Edison, som vil gå under titlen ”Værdifulde fællesskaber”.

Siden 2007 har Fonden for Entreprenørskab tilbudt landets 6.-7. klasser at deltage i Projekt Edison. Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence og undervisningsforløb, der sørger for, at børn stifter bekendtskab med entreprenørskab og innovation allerede i skolen.

I år er temaet ”Værdifulde fællesskaber”. Temaet skal blandt andet være med til at skabe opmærksomhed og bevidsthed blandt skolebørn omkring sårbare mennesker. Og det skal ske på en entreprenant og innovativ måde, hvor børnene selv får bæredygtige ideer.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Med børns og unges perspektiv på, hvordan man kan hjælpe sårbare mennesker, kan vi måske få åbnet nogle nye døre og finde på løsninger, som ikke er der i dag. Det vil kunne hjælpe en gruppe mennesker bedre, end vi måske gør lige nu.

- Mai Mercado

Børne- og socialminister Mai Mercado siger også:

Jeg tror på, at børn og unge har noget helt særligt at bidrage med. De kommer med den innovative og kreative tankegang, der også er fokus på i Projekt Edison. Og så er de gode til at sætte fingeren på, hvor udfordringerne er i dag, når man står i starten af eller midt i sin ungdom. Jeg glæder mig helt vildt til at følge Projekt Edison 2019.

- Mai Mercado

Der deltager ca. 12.000 elever om året i Projekt Edison, og Fonden for Entreprenørskab håber at dette års tema og samarbejdet med Børne- og Socialministeriet vil betyde, at flere elever og skoler vil være med.

Christian Vintergaard, administrerende direktør i Fonden for Entreprenørskab, siger:

Entreprenørskab handler ikke kun om at få ideer, der ender i virksomheder med stort økonomisk overskud. Vi har brug for kommende generationer, der kan udtænke kreative og innovative løsninger til værdi for andre og samfundet. Og det er det, vi prøver at sætte gang i med teamet ”Værdifulde fællesskaber .

- Christian Vintergaard

Christian Vintergaard siger videre:

Ofte er aktiviteter på det sociale område kendetegnet ved at være støttet af kommunale eller statslige støttemidler, hvor der ikke ligger en egentlig forretningsplan bag. Målet for dette års Projekt Edison er, at eleverne lærer at skabe løsninger, som har vedvarende og selvbærende karakter, det som vi i entreprenørskabsregi kalder for social-økonomiske virksomheder.

- Christian Vintergaard

Lanceringen af samarbejdet med Børne- og Socialministeriet foregår den 18. februar på Sct. Hans Skole i Odense, hvor børne- og socialminister Mai Mercado besøgte 6.z, der skal deltage i Projekt Edison efter sommerferien.  

Om Projekt Edison

Projekt Edison er en af Fonden for Entreprenørskabs aktiviteter, der skal være med til at fremme entreprenørskab og innovation blandt skoleelever. Projekt Edison er en opfinderkonkurrence målrettet elever i 6.-7. klasse, og formålet er at give eleverne mulighed for at prøve kræfter med innovative læringsprocesser i teori og praksis.

Dette års tema i Projekt Edison handler om ”Værdifulde fællesskaber” og løber frem til 21. november 2019, hvor der er danmarksfinale.

Besøg Projekt Edisons hjemmeside

Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab er et nationalt videnscenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

Fonden for entreprenørskab arbejder for, at evnen til at være entreprenant og innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser og på alle niveauer. Fonden for Entreprenørskab arbejder for at innovation, entreprenørskab og iværksætteri skal integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne.  

Det er andet år i træk, at Fonden for Entreprenørskab samarbejder med et ministerium i forbindelse med afholdelsen af Projekt Edison. Sidste år samarbejdede Fonden for Entreprenørskab med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om temaet ”Grøn omstilling”.


Pressekontakt

Christian Vintergaard, administrerende direktør i Fonden for Entreprenørskab, tlf. 2875 4191 eller christian@ffe-ye.dk

Henrik Thise, programleder i Projekt Edison, tlf. 3123 0996 ellerb  henthi@ffe-ye.dk

Nanna Lodberg Theut, pressemedarbejder i Børne- og Socialministeriet, tlf. 41851005 eller nlot@sm.dk